Xóa chú thích trong word

-
Word cho tochuchoinghi.net 365 Word cho web Word 2021 Word 2019 Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2007 Xem thêm...Ít hơn
*

Việc đính kèm chú thích của bạn vào các phần cụ thể của một tài liệu làm cho phản hồi của bạn rõ ràng hơn. Nếu ai đó đang chú thích trên tài liệu, trả lời chú thích của họ cho phép bạn thảo luận, ngay cả khi bạn không phải tất cả đều ở trong tài liệu cùng một lúc.

Bạn đang xem: Xóa chú thích trong word


Chọn nội dung bạn muốn nhận xét.

Đi tới Xem lại > chú thích mới.

Nhập chú thích của bạn. Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi cho bất kỳ chú thích nào của mình, chỉ cần quay lại và sửa chúng.

Để trả lời chú thích, đi đến chú thích, rồi chọn Trả lời.


Lưu ý: Xin lưu ý rằng người khác có thể chỉnh sửa chú thích của bạn. Chú thích trong Office chú thích được lưu trữ trong tệp nên bất kỳ ai có quyền truy nhập vào tệp của bạn đều có thể chỉnh sửa chú thích của bạn.

Xem thêm: Thủ Thuật Tách Ghép Ảnh Trên Paint, Cách Ghép Ảnh Đôi / Ghép Nhiều Ảnh Bằng Paint


*


Thực hành với chú thích và các tính năng cộng tác khác trong Word bằng cách tải xuống mục Cộng tác này trong hướng dẫn tìm hiểu Word.

Xóa chú thích

Bấm chuột phải vào chú thích, rồi chọn Xóa chú thích.

Để xóa tất cả chú thích trong tài liệu, đi đến tab Xem lại, bấm vào mũi tên xuống trên Xóa,rồi chọn Xóa Tất cả Chú thích trong Tài liệu.


Chọn nội dung bạn muốn nhận xét.

Chọn Xem lại > Chú thích mới.

*

Nhập chú thích của bạn, rồi chọn Đăng.

*

Để trả lời một chuỗi chú thích, hãy đi tới chú thích, rồi chọn
mention trả lời.

*
mention hoặc trả lời. Bấm vào trường văn bản này để bắt đầu trả lời mới cho chuỗi chú thích được liên kết." loading="lazy">

Các bong

*
ở lề cho biết vị trí ai đó để lại chú thích.

Thực hành với chú thích và các tính năng cộng tác khác trong Word bằng cách tải xuống mục Cộng tác này trong hướng dẫn tìm hiểu Word.

Chỉnh sửa chú thích

*


Lưu ý: Trong Word for the Web, chúng tôi đã hạn chế tùy chọn Chỉnh sửa chú thích chỉ sẵn dùng trên các chú thích bạn đã tạo. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng người khác vẫn có thể chỉnh sửa chú thích của bạn bằng cách sửa đổi trực tiếp Office chú thích của bạn.


Xóa chú thích

*


*
*
*


Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)