Xóa bỏ link /san-pham/ trong url sản phẩm woocommerce

Chụ ý: Cách sau đây bản thân sử dụng code để gia công. Cách này chỉ phù hợp với chúng ta biết code với mê thích vọc thêm để từ bỏ kia có tác dụng các trường hòa hợp không giống nhau. Ngoài ra code này sẽ không mê say hợp với site các thành phầm. Vì vậy bản thân khuyên dùng plugin Premmerce Permalinks Manager for WooCommerce nhằm thay thế sửa chữa code dưới nhé.


You watching: Xóa bỏ link /san-pham/ trong url sản phẩm woocommerce

Sau 1 loạt bài viết về tùy chỉnh thiết lập đường dẫn tĩnh mang lại woocommerce như Hướng dẫn xóa hàng hóa, product-category vào đường dẫn của woocommerce hay Cách setup base của hạng mục thành phầm như thể với base của trang sản phẩm hôm nay bản thân đang lý giải chúng ta cách xóa bỏ product-category đồng thời quăng quật toàn bộ slug của hạng mục phụ thân ra khỏi đường dẫn tĩnh
See more: Đặc Điểm Của Người Thông Minh, 11 Đặc Điểm Dễ Dàng Nhận Ra Ở Người Thông Minh

*
*
*
*See more: Những Bài Hát Nghe Là Thấy Tết, Tuyển Tập Các Ca Khúc Hay Nhất Về Tết Nguyên Đán

Web buôn bán giầy

Code xóa bỏ product-category và bỏ toàn bộ slug của danh mục phụ vương ra khỏi đường dẫn tĩnh

Chỉ buộc phải mang lại đoạn code sau vào file functions.php của theme đã sử dụng. Sau kia vào update lại permalink tại Setting->Permalink->Save Change.

/* * Author: https://tochuchoinghi.net * Link https://tochuchoinghi.net/xoa-bo-product-category-va-toan-bo-slug-cua-danh-muc-cha-khoi-duong-dan-cua-woocommerce/ * */// Remove sầu hàng hóa cát baseadd_filter("term_link", "devvn_no_term_parents", 1000, 3);function devvn_no_term_parents($url, $term, $taxonomy) if($taxonomy == "product_cat") $term_nicename = $term->slug; $url = trailingslashit(get_option( "home" )) . user_trailingslashit( $term_nicename, "category" ); return $url;// Add our custom sản phẩm cát rewrite rulesfunction devvn_no_product_cat_parents_rewrite_rules($flash = false) $terms = get_terms( array( "taxonomy" => "product_cat", "post_type" => "product", "hide_empty" => false, )); if($terms &và !is_wp_error($terms)) foreach ($terms as $term)atom)/?$", "index.php?product_cat=".$term_slug."&feed=$matches<1>","top"); if ($flash == true) flush_rewrite_rules(false);add_action("init", "devvn_no_product_cat_parents_rewrite_rules");/*Sửa lỗi Khi tạo nên bắt đầu taxomony bị 404*/add_action( "create_term", "devvn_new_product_cat_edit_success", 10);add_action( "edit_terms", "devvn_new_product_cat_edit_success", 10);add_action( "delete_term", "devvn_new_product_cat_edit_success", 10);function devvn_new_product_cat_edit_success( ) devvn_no_product_cat_parents_rewrite_rules(true);Crúc ý:

– phần lớn các bạn ngần ngừ các code thì copy đoạn code bên trên cho xuống cuối cùng tệp tin functions.php vào theme mà bạn đang cần sử dụng. Trước thẻ đóng ?> trường hợp gồm nhé. Không mang đến cơ hội lỗi 500 xuất xắc trang trắng lại trù trừ vì sao
Chuyên mục: Chia sẻ