Truyện đôi đũa lệch

Click

ĐÔI ĐŨA LỆCH(Cách cách bất nhập)Tác giả: Vu Triết

*

Thể loại: Hiện đại đô thị, Niên thượng, 1 vs 1, HECP: Trình Bác Diễn x Hạng Tây

~ Đang update ~

*


Lần trước tiên thấy được Hạng Tây, cậu ấy có vẻ như đang nạp năng lượng vạ*.Lần máy nhị bắt gặp Hạng Tây, cậu ấy đang ăn uống vạ.Không vượt 2 ngày sau cậu ấy vậy và lại lao vào trước mũi xe cộ bản thân.

You watching: Truyện đôi đũa lệch

Duyên phận bao gồm cần bữa bãi mang lại vậy không, đi mang đến ở đâu cũng hoàn toàn có thể đụng cần cậu ta.

See more: Tải Itunes Cho Win 7 Chỉ Trong Vài Nốt Nhạc, Tải Về Itunes 12

Bác sĩ nhặt về một tên côn đồ vật.

See more: Vì Sao Không Thu Hồi Được Tin Nhắn Zalo Trên Điện Thoại Và Máy Tính Nhanh Gọn

Đây là 1 trong những thế sự thu thập được dựa vào cậu-trai-ăn-vạ bật mí.Nghiêm túc. Chân Thực.


*(Nguyên ổn nơi bắt đầu là 碰瓷 (bính tử): chỉ những người gắng ý va vào xe fan khác, chế tác tai nạn đưa nhằm mục tiêu kiếm tiền bồi thường)

*

Mục Lục:

Cmùi hương 1Chương 2Chương thơm 3Cmùi hương 4Chương thơm 5
Chương 6Cmùi hương 7Chương 8Chương 9Chương 10
Chương 11Chương 12Chương thơm 13Chương 14Chương thơm 15
Cmùi hương 16Cmùi hương 17Chương thơm 18Chương 19Chương 20
Chương thơm 21Chương 22Chương thơm 23Chương thơm 24Chương 25
Chương 26Chương thơm 27Chương thơm 28Chương thơm 29Chương thơm 30
Chương thơm 31Cmùi hương 32Chương thơm 33Chương 34Chương 35
Chương thơm 36Chương thơm 37Chương thơm 38Cmùi hương 39Chương 40
Chương thơm 41Cmùi hương 42Cmùi hương 43Chương 44Chương thơm 45
Chương thơm 46Cmùi hương 47Chương 48Chương thơm 49Chương 50
Cmùi hương 51Chương 52Chương 53Cmùi hương 54Cmùi hương 55
Cmùi hương 56Cmùi hương 57Chương 58Chương 59Chương 60
Cmùi hương 61Chương 62Cmùi hương 63 Chương thơm 64 Cmùi hương 65
 Chương thơm 66 Chương 67 Cmùi hương 68 Cmùi hương 69 Cmùi hương 70
 Chương 71 Cmùi hương 72 Chương thơm 73 Chương 74 Chương thơm 75
  Chương thơm 76  Chương 77 Cmùi hương 78  Chương thơm 79  Chương 80 
  Chương 81  Cmùi hương 82  Chương 83  Chương 84  Cmùi hương 85
 Chương 86 Chương thơm 87 Chương 88PN IPN II

*


Chuyên mục: Chia sẻ