Tìm hiểu về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

-

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nắm giữ vai trò thiết yếu trong việc quản lý đất, nhằm tránh các vấn đề tranh chấp đất đai do chưa có chứng nhận sở hữu. Các cá nhân, nếu đủ điều kiện của chính phủ, cần tuân theo những thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Khái niệm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Luật đất đai năm 2013, khái niệm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được nêu rõ tại Điều 3 Khoản 16: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là bằng chứng pháp lý giúp chính phủ xác nhận rõ ràng những quyền gắn liền với đất của người sở hữu đất hợp pháp. 

Bìa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất

Giấy chứng nhận được phát hành bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo một mẫu cố định, với mục đích quản lý mọi loại đất và các tài sản gắn liền với đất. Giấy có kích thước 190x265mm, được in bìa màu hồng cánh sen cùng họa tiết trống đồng truyền thống. Giấy chứng nhận bao hàm những nội dung quan trọng sau:

 • Trang 1: tên người sử dụng đất, người sở hữu nhà và các tài sản gắn liền với đất.
 • Trang 2: các thông tin về thửa đất, công trình xây dựng, nhà ở, nông trại,... gắn liền với đất và ngày xác nhận ký giấy chứng nhận sở hữu đất.
 • Trang 3: sơ đồ đất
 • Trang 4: những thay đổi về đất sau khi được cấp giấy chứng nhận
=>> có thể bạn quan tâm: sàn bất đông sản

Vai trò của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư cho nhà nước xác thực những vấn đề liên quan đến đất đai:

 • Bằng chứng để xác nhận người sở hữu đất, người ở hữu nhà ở
 • Điều kiện tất yếu để công chứng chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp hay thừa kế đất.
 • Giấy chứng nhận được bồi thường khi đất bị nhà nước thu hồi vì lý do phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh quốc phòng.
 • Theo Điều 75 Luật đất đai 2013, người dân sẽ được bù đắp về đất khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế,... với điều kiện: đất đã có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận.
 • Căn cứ giúp xác định mục đích sử dụng đất
 • Bằng chứng giúp giải quyết các vấn đề tranh chấp đất đai

Hình ảnh minh họa: hiện trạng tranh chấp đất chưa có giấy chứng nhận sở hữu đất

Quy trình xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Để quá trình xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diễn ra nhanh gọn, các cá nhân cần nắm rõ từng thủ tục chính khi xin cấp giấy chứng nhận:

Nộp hồ sơ đề nghị xin giấy chứng nhận:

Theo Điều 60 Nghị Định 43 năm 2014, địa điểm nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận sử dụng đất được quy định sau đây:

 • Hộ gia đình, cá nhân đến ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi sở hữu đất.
 • Hộ gia đình, cá nhân đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện hoặc tỉnh nơi sở hữu đất.
 • Nếu nơi sở hữu đất chưa được bố trí Văn phòng đăng ký đất đai, hộ gia đình, cá nhân đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Cơ quan chức năng tiếp nhận hồ sơ:

Cơ quan chức năng tiếp nhận hồ sơ sẽ ghi đầy đủ thông tin vào sổ và đưa kết quả cùng phiếu cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ bị thiếu giấy tờ, cơ quan chức năng sẽ thông báo và hướng dẫn cá nhân hoàn tất hồ sơ.

=>> có thể bạn quan tâm: công thức tính số tiền phải trả hàng tháng

Giải quyết hồ sơ đề nghị:

Cơ quan chức năng có nghĩa vụ cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. Người gửi hồ sơ có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn và lưu giữ bằng chứng để xuất trình khi cần thiết.

Trả kết quả:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ đến tay hộ gia đình, cá nhân sau 3 ngày kể từ ngày hoàn tất quy trình.

Kết:

Hiểu rõ khái niệm và vai trò quan trọng của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân nên cân nhắc xin cấp giấy chứng nhận trước khi sử dụng đất theo nhu cầu.