Thêm ghi chú trong word

-
Word cho tochuchoinghi.net 365 Word cho tochuchoinghi.net 365 dành cho máy Mac Word cho web Word 2021 Word 2021 for Mac Word 2019 Word 2019 for Mac Word 2016 Word 2016 for Mac Word cho điện thoại Android Word Mobile Xem thêm...Ít hơn
*

Bài viết này dành cho những người khiếm thị đang dùng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Hỗ trợ của tochuchoinghi.net hoặc Các bản sửa lỗi hoặc các giải pháp thay thế cho các sự cố Office gần đây.

Bạn đang xem: Thêm ghi chú trong word


Sử Word với bàn phím và bộ đọc màn hình để thêm chú thích vào tài Word của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật và JAWS nhưng chúng tôi có thể làm việc với các bộ đọc màn hình khác miễn là các bộ đọc tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Với chú thích, bạn có thể đề xuất sửa đổi tài liệu hoặc đánh dấu vấn đề để theo dõi. Bạn sẽ tìm hiểu cách xóa chú thích sau khi đọc hoặc trả lời chú thích.

*
Bạn cần hướng dẫn cách thêm chú thích vào tài liệu Word nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem mục Chèn hoặc xóa chú thích.


Lưu ý: 


Trong chủ đề này

Đọc danh sách tất cả chú thích

Xóa chú thích

Thêm chú thích

Bạn có thể thêm chú thích vào tài liệu Word, ví dụ: khi bạn đang xem lại công việc của người khác, khi bạn muốn viết ghi chú trong tài liệu của riêng mình hoặc khi bạn muốn đánh dấu vấn đề để theo dõi.

Để chọn những từ trong thân văn bản được tô sáng làm văn bản chú thích, giữ Ctrl+Shift và nhấn phím Mũi tên phải (để chọn các từ sau vị trí hiện tại của con trỏ) hoặc phím Mũi tên trái (để chọn các từ trước vị trí hiện tại của con trỏ). Bạn sẽ nghe thấy từng từ đã chọn.

Để thêm chú thích mới, nhấn Ctrl+Alt+M. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến hộp văn bản chú thích mới cạnh trang (được gọi là bản nhạc phụ).


Mẹo: Bạn cũng có thể thêm chú thích từ ngăn Chú thích. Để làm vậy, nhấn Alt, Z, C để mở ngăn. Bạn sẽ nghe thấy: "New comment, button" (Nút Chú thích mới). Sau đó, nhấn Enter.


Nhập chú thích của bạn, rồi nhấn Ctrl+Enter để lưu chú thích dưới dạng chuỗi chú thích mới. Để trả tiêu điểm về nơi bạn đã quên trong thân văn bản, nhấn Alt+F12.

Tìm chú thích tại chỗ

Các điểm chèn chú thích sẽ được tô sáng trong thân văn bản của tài liệu và được bộ đọc màn hình thông báo khi bạn sử dụng chế độ Tất cả Đánh dấu.

Để thay đổi chế độ Đánh dấu Tất cả, nhấn Alt, R, T, D. Menu đánh dấu được bung rộng và bạn sẽ nghe thấy tên của đánh dấu hiện được chọn.

Trong danh sách đánh dấu, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "All Markup" (Đánh dấu Tất cả) thì nhấn Enter để chọn. Tiêu điểm sẽ trở về thân văn bản.

Đọc danh sách tất cả chú thích

Đôi khi, bạn có thể muốn duyệt danh sách tất cả các chuỗi chú thích thay vì đọc thân văn bản cho đến khi bạn tìm thấy chú thích.

Đọc danh sách với Trình tường thuật

Nhấn Alt, Z, C để mở ngăn Chú thích. Tiêu điểm sẽ di chuyển ở đó và bạn sẽ nghe thấy: "New comment, button" (Nút Chú thích mới). Nhấn phím Tab để di chuyển đến chuỗi chú thích đầu tiên. Nếu tiêu điểm nằm trên một đoạn văn bản được chú thích, thay vào đó bạn sẽ nghe thấy chi tiết của chuỗi chú thích đó và bạn không cần nhấn phím Tab.

Để duyệt các chuỗi chú thích trong ngăn, hãy sử dụng các phím Mũi tên xuống và mũi tên Lên. Đối với từng chuỗi chú thích, bạn sẽ nghe thấy tên của người đã khởi tạo và số lượng trả lời nếu chuỗi có bất kỳ câu trả lời nào.

Để đọc chú thích đầu tiên của chuỗi hội thoại, nhấn phím SR+0. Nếu chuỗi chú thích có câu trả lời, hãy nhấn Enter để bung rộng chuỗi, sử dụng phím Mũi tên xuống và lên để dẫn hướng giữa các trả lời, rồi nhấn phím SR+0 để đọc từng câu trả lời. Để thu gọn chuỗi sau khi đọc, hãy nhấn phím Mũi tên lên cho đến khi bạn đến được chú thích đầu tiên, rồi nhấn Enter.

Để trả tiêu điểm về thân văn bản, nhấn Alt+F12.

Xem thêm: 60+ Hình Ảnh Ly Cafe Đẹp Mê Ly Và Ngon Đậm Đà, Hình Ảnh Ly Cafe Đẹp Nhất Cho Ngày Mới Sảng Khoái

Đọc danh sách bằng JAWS

Nhấn Ctrl+Shift+Dấu nháy đơn (") để mở danh sách chú thích. Bạn sẽ nghe thấy: "Please wait, processing" (Vui lòng chờ, đang xử lý).

Trong hộp thoại Chú thích của Người xem lại, sử dụng phím Mũi tên lên và xuống để di chuyển trong danh sách chú thích. JAWS sẽ đọc các nhận xét và cho bạn biết ai đã để lại nhận xét và thời điểm để lại nhận xét.

Khi hoàn tất, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "OK button" (Nút OK). Sau đó, nhấn Enter để đóng hộp thoại và trả tiêu điểm về thân văn bản.

Dẫn hướng giữa các chú thích

Dù bạn ở đâu trong tài liệu, bạn vẫn có thể nhanh chóng chuyển đến và đọc chuỗi chú thích trước đó hoặc tiếp theo.

Để di chuyển đến chuỗi chú thích tiếp theo từ vị trí hiện tại của bạn, nhấn Alt+R, N. Để di chuyển đến chuỗi chú thích trước đó, nhấn Alt+R, V. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến chuỗi trong theo dõi bên hoặc trong ngăn Chú thích nếu bạn đã mở.

Để đọc chú thích đầu tiên của chuỗi, với Trình tường thuật, nhấn phím SR+0. Với JAWS, nhấn Alt+Shift+Dấu nháy đơn ("). Nếu chuỗi chú thích có câu trả lời, hãy nhấn Enter để bung rộng chuỗi, sử dụng các phím Mũi tên xuống và lên để dẫn hướng giữa các trả lời, rồi đọc riêng từng câu trả lời như hướng dẫn ở trên. Để thu gọn chuỗi sau khi đọc, hãy nhấn phím Mũi tên lên cho đến khi bạn đến được chú thích đầu tiên, rồi nhấn Enter.

Để trả tiêu điểm về thân văn bản, nhấn Alt+F12.

Trả lời chú thích

Dẫn hướng đến chuỗi chú thích mà bạn muốn trả lời.

Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Add mention or reply" (Thêm đề cập đến hoặc trả lời). Nhấn Enter, nhập trả lời của bạn và nhấn Ctrl+Enter để lưu trả lời. Tiêu điểm sẽ quay lại chuỗi chú thích.

Để trả tiêu điểm về thân văn bản, nhấn Alt+F12.

Xóa chú thích

Bạn có thể xóa từng chuỗi chú thích và chú thích hoặc xóa tất cả chú thích trong tài liệu cùng một lúc.

Xóa chú thích riêng lẻ

Dẫn hướng đến chuỗi chú thích có chứa chú thích bạn muốn xóa.

Nhấn Enter và sử dụng các phím Mũi tên xuống và lên để dẫn hướng đến chú thích phù hợp.

Xóa chuỗi chú thích

Dẫn hướng đến chuỗi chú thích bạn muốn xóa.

Xóa tất cả chú thích

Nhấn Alt+R, D, O.

Giải quyết các chú thích

Khi bạn giải quyết một chuỗi chú thích, chuỗi chú thích đó sẽ bị mờ đi trong ngăn Chú thích và biến mất khỏi theo dõi bên. Không còn có thể thêm trả lời vào chuỗi được giải quyết. Bạn có thể xóa hoặc mở lại một chuỗi được giải quyết. Việc giải quyết một luồng sẽ không xóa chuỗi đó.

Dẫn hướng đến chuỗi chú thích mà bạn muốn giải quyết.