Tạo bóng cho chữ trong word 2010

-
Publisher cho tochuchoinghi.net 365Publisher 2019Publisher 2016Publisher 2013Publisher 2010Publisher 2007Thêm...Ít hơn

Chọn hình ảnh, hình tự động, Chữ nghệ thuật hoặc hộp văn bản mà bạn muốn thay đổi.

Bạn đang xem: Tạo bóng cho chữ trong word 2010

Trên tab định dạng , bấm vào hiệu ứng văn bản hoặc hiệu ứng hình dạng > đổ bóng.

*

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Thêm hoặc loại bỏ bóng đổ

Để thêm một cái bóng, hãy bấm vào kiểu bóng bạn muốn.

Để loại bỏ bóng đổ, hãy bấm không đổ bóng.

Thay đổi hướng đổ bóng

Để thay đổi hướng bóng chú thích, hãy bấm vào một cái bóng đi theo hướng bạn muốn.

Thay đổi khoảng cách đổ bóng từ đối tượng

Bấm vào tùy chọn đổ bóng, sau đó trong hộp thoại định dạng hình , di chuyển con trượt khoảng cách để có hiệu ứng bạn muốn.

*

Thay đổi màu của bóng đổ

Bấm vào tùy chọn đổ bóng, sau đó trong hộp thoại định dạng hình , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh màu.

*

Để thay đổi thành màu trong bảng phối màu, hãy bấm vào một trong tám màu được hiển thị trong hàng đầu tiên.

Để thay đổi màu bóng để bạn có thể nhìn thấy thông qua nó, di chuyển con trượt độ trong suốt để có hiệu ứng bạn muốn.


Chọn hình ảnh, hình tự động, Chữ nghệ thuật hoặc hộp văn bản mà bạn muốn thay đổi.

Trên tab định dạng , bấm vào hiệu ứng đổ bóng.

*

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Thêm hoặc loại bỏ bóng đổ

Để thêm một cái bóng, hãy bấm vào kiểu bóng bạn muốn.

Để loại bỏ bóng đổ, hãy bấm không có hiệu ứng đổ bóng.

Thay đổi hướng đổ bóng

Để thay đổi hướng bóng chú thích, hãy bấm vào một cái bóng đi theo hướng bạn muốn.

Xem thêm: Cách Chỉnh Thời Gian Tắt Màn Hình Win 10 0% Hiệu Quả", Cách Để Màn Hình Máy Tính Luôn Sáng Không Tắt

Thay đổi khoảng cách đổ bóng từ đối tượng

Bấm vào bất kỳ nút nào trong bốn nút đổ bóng .

*

Mỗi lần bạn bấm vào đổ bóng đổ bóng, bóng đổ di chuyển ra xa hơn 1 điểm từ đối tượng.

Thay đổi màu của bóng đổ

Bấm màu đổ bóng. Hộp chọn màu sẽ xuất hiện.

*

Để thay đổi thành màu trong bảng phối màu, hãy bấm vào một trong tám màu được hiển thị trong hàng đầu tiên.

Để thay đổi màu bóng để bạn có thể nhìn thấy thông qua đó, hãy bấm vào dấu chấm phẩy.


Chọn hình ảnh, hình tự động, Chữ nghệ thuật hoặc hộp văn bản mà bạn muốn thay đổi.

Trên thanh công cụ định dạng , bấm vào

*
kiểu đổ bóng và thực hiện một trong các thao tác sau:

Thêm hoặc loại bỏ bóng đổ

Để thêm một cái bóng, hãy bấm vào kiểu bóng bạn muốn.

Để loại bỏ bóng đổ, hãy bấm không đổ bóng.

Thay đổi hướng đổ bóng

Để thay đổi hướng bóng chú thích, hãy bấm vào một cái bóng đi theo hướng bạn muốn.

Thay đổi khoảng cách đổ bóng từ đối tượng

Bấm vào thiết đặt đổ bóng, sau đó bấm vào bất kỳ trong bốn nút đổ bóng . Mỗi lần bạn bấm vào đổ bóng đổ bóng, bóng đổ di chuyển ra xa hơn 1 điểm từ đối tượng.

Thay đổi màu của bóng đổ

Bấm vào thiết đặt đổ bóng, rồi bấm vào mũi tên bên cạnh

*
màu bóng .

Để thay đổi thành màu trong bảng phối màu, hãy bấm vào một trong tám màu được hiển thị trong hàng đầu tiên.

Để thay đổi màu bóng để bạn có thể nhìn thấy thông qua đó, hãy bấm vào dấu chấm phẩy.