So sánh 2 văn bản trong word 2010

-
Word cho tochuchoinghi.net 365 Word 2021 Word 2019 Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2007 Xem thêm...Ít hơn

Mở cả hai tệp bạn muốn so sánh.

Bạn đang xem: So sánh 2 văn bản trong word 2010

Trên tab Chế độ xem, trong nhóm Cửa sổ, hãy bấm Xem Từng Trang chiếu.

*


Lưu ý: 

Để cuộn cả hai tài liệu cùng lúc, hãy bấm Cuộn Đồng

*
trong nhóm Cửa sổ trên tab Dạng xem.

Nếu bạn không thấy Cuộn Đồng bộ, bấm Cửa sổ trên tab Chế độ xem, rồi bấm Cuộn Đồng bộ.

Xem thêm: 1 Tháng Có Bao Nhiêu Ngày, Tuần? Cách Tính Số Ngày Trong Một Tháng Dương Lịch

Để đóng chế độ xem Từng Trang chiếu, hãy bấm Xem Từng Trang chiếu

*
trong nhóm Cửa sổ trên tab Chế độ xem.

Nếu bạn không thấy Xem Từng Trang chiếu, bấm Cửa sổ trên tab Chế độ xem, rồi bấm Xem Từng Trang chiếu.


Để biết thông tin về cách so sánh các chỉnh sửa trong nhiều tài liệu, hãy xem mục So sánh các tài liệu.

Để biết thông tin về việc so sánh sự khác nhau của tài liệu, hãy xem mục So sánh sự khác nhau của tài liệu bằng cách dùng tùy chọn dòng kẻ đen hợp lệ.


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)