Rơm tiếng anh là gì

abbreviation for read only memory: a type of computer memory that holds information that can be used but not changed or added to


You watching: Rơm tiếng anh là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ tochuchoinghi.net.Học các từ bạn cần tiếp xúc một cách tự tín.


abbreviation for read-only memory: a small piece of electronic equipment that can be used to store information which cannot then be changed
*

*

*

*See more: Download Tải Onekey Ghost Mới Nhất 2016, Tải Onekey Ghost Mới Nhất 2021

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tochuchoinghi.net English tochuchoinghi.net University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: Cách Tải Âm Dương Sư Pc, Máy Tính Đơn Giản, Chi Tiết Nhất, Tải Âm Dương Sư Cho Pc

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Chia sẻ