Lỗi #name trong excel 2010

-

Chúng tôi cung cấp theo đây các câu trả lời để giải đáp các thắc mắc thông thường và khó khăn kỹ thuật khi sử dụng Zoom cho buổi hẹn khám của quý vị.

Bạn đang xem: Lỗi #name trong excel 2010

Tôi không nghe được người chăm sóc.

Kiểm tra để chắc chắn loa của quý vị đã bật tiếng và ở mức thích hợp.Nếu cách này không được, hãy đóng ứng dụng và chạy lại để làm mới chương trình hoặc mạng lưới.

*

Tôi không thể nhìn thấy người chăm sóc.

Bảo đảm người chăm sóc đã tham gia và bắt đầu buổi gặp.Kiểm tra xem máy quay của quý vị đã bật, mở và hướng vào quý vị.Nếu cách này không được, hăy đóng phần mềm và chạy lại để làm mới chương trình.
*

Tôi không thể nói chuyện với người chăm sóc.

Xem thêm: " Máy Hút Chân Không Mini Nhật Bản, Máy Hút Chân Không Mini Nhật Bản Bán Ở Đâu

Bảo đảm người chăm sóc của quý vị đã tham gia buổi gặp.Kiểm tra xem micrô của quý vị có đang bật và hoạt động không.Kiểm tra loa và máy quay của quý vị cho buổi gặp.Nếu cách này không được thì hăy đóng phần mềm rồi chạy lại để làm mới chương trình.

Tôi không thể kết nối với buổi hẹn khám.

Bảo đảm quý vị sử dụng mạng lưới Wi-Fi riêng tư. Quý vị không nên sử dụng nguồn Wi-Fi công cộng vì nó có thể làm giảm hiệu quả của chương trình.Thử đổi nguồn/kết nối Wi-Fi thay thế. Quý vị cũng có thể đóng ứng dụng rồi chạy lại để làm mới chương trình.Nếu cách này không giải quyết khó khăn thì hãy gỡ cài đặt và cài lại phần mềm (có chỉ dẫn trên trang này).Nếu quý vị vẫn bị khó khăn, xin gọi văn phòng của người chăm sóc để được trợ giúp hoặc lấy hẹn lại.

Tôi không thể tìm thấy xác nhận buổi hẹn khám của mình.

Tìm tin nhắn trong hộp thư đến với từ khóa “Zoom”. Nếu quý vị nhận điện thư xác nhận thì tìm “Zoom” trong nội dung điện thư và “tochuchoinghi.net.zoom.us” trong đường nối buổi gặp.Nếu quý vị vẫn không thể tìm thấy tin nhắn hoặc điện thư mời tham gia buổi gặp qua Zoom th́ liên lạc với văn phòng của người chăm sóc để nhận tin nhắn hoặc điện thư mới.

Cách nào để tôi lấy hẹn khám, lấy lại hẹn khám hoặc hủy buổi khám ảo của tôi?

Nếu quý vị muốn xin, thay đổi hay hủy buổi khám thì gọi đến văn phòng của người chăm sóc hoặc gửi tin nhắn cho họ qua cổng bệnh nhân mytochuchoinghi.net tại my.tochuchoinghi.net.