Lệnh aa trong cad

Lệnh Đo diện tích S trong Cad là gì? Cách cần sử dụng từng lệnh cùng với từng trường thích hợp thế như thế nào để hiệu quả?

Quý Khách chớ lo, Shop chúng tôi tại chỗ này sẽ giúp đỡ bạn