Không format được ổ cứng

-
Máy tính của em tự dưng không sử dụng được 1 phân vùng ổ cứng, vẫn nhìn thấy nó bình thường nhưng ko thể format được. Em đã thử format bình thường & quick format đều ko được. Hình của nó đây (cái ổ F: ấy ạ).
*
*

Bạn đang xem: Không format được ổ cứng

Mu00e1y tu00ednh cu1ee7a em tu1ef1 du01b0ng khu00f4ng su1eed du1ee5ng u0111u01b0u1ee3c 1 phu00e2n vu00f9ng u1ed5 cu1ee9ng, vu1eabn nhu00ecn thu1ea5y nu00f3 bu00ecnh thu01b0u1eddng nhu01b0ng ko thu1ec3 format u0111u01b0u1ee3c. Em u0111u00e3 thu1eed format bu00ecnh thu01b0u1eddng & quick format u0111u1ec1u ko u0111u01b0u1ee3c. Hu00ecnh cu1ee7a nu00f3 u0111u00e2y (cu00e1i u1ed5 F: u1ea5y u1ea1). ","product_id":0,"type":0,"date":1282557567,"date_text":"11 nu0103m","link":"/hoidap/4106/227487/khong-format-duoc-o-cung.html","num_reply":3,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"aivan1","name":"fjghbfg","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"xuanvang56

Bạn thử làm theo cách này nhé! Đầu tiên bạn click chuột phải vào ổ đó rùi chọn Properties->Security->Advanced->Change Permissions->bạn chọn remove hết các tài khoản người dùng đi rùi click vào Add->Advanced-> Find now. Nó sẽ hiện ra danh sách các tài khoản người dùng và bạn chọn "Everyone"->Ok->Ok đến đây bạn tích chọn tất cả bên cột Alow sau đó Ok đến khi hoàn thành. Trước mình cũng đã từng bị như vậy khi dùng win7 và làm thêo cách đó thì đc. Bạn thử xem nhé! Chúc bạn thành công!


u0110u1ea7u tiu00ean bu1ea1n click chuu1ed9t phu1ea3i vu00e0o u1ed5 u0111u00f3 ru00f9i chu1ecdn Properties->Security->Advanced->Change Permissions->bu1ea1n chu1ecdn remove hu1ebft cu00e1c tu00e0i khou1ea3n ngu01b0u1eddi du00f9ng u0111i ru00f9i click vu00e0o Add->Advanced-> Find now. Nu00f3 su1ebd hiu1ec7n ra danh su00e1ch cu00e1c tu00e0i khou1ea3n ngu01b0u1eddi du00f9ng vu00e0 bu1ea1n chu1ecdn "Everyone"->Ok->Ok u0111u1ebfn u0111u00e2y bu1ea1n tu00edch chu1ecdn tu1ea5t cu1ea3 bu00ean cu1ed9t Alow sau u0111u00f3 Ok u0111u1ebfn khi hou00e0n thu00e0nh. Tru01b0u1edbc mu00ecnh cu0169ng u0111u00e3 tu1eebng bu1ecb nhu01b0 vu1eady khi du00f9ng win7 vu00e0 lu00e0m thu00eao cu00e1ch u0111u00f3 thu00ec u0111c. Bu1ea1n thu1eed xem nhu00e9! Chu00fac bu1ea1n thu00e0nh cu00f4ng!","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":227487,"user":{"id":1,"login_name":"linhhh","name":"thuy linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2208

Xem thêm: Lmht: Kênh Stream Của Qtv Chính Thức Ký Kết Bản Hợp Đồng Siêu Khủng

Bạn này nói chính sác ổ F bây giờ đang là định dạng RAW . Mình đưa cho bạn 3 giải pháp để chữa cái bệnh này :Bạn có thể thử 1- Click phải chuột vào My Computer -> Manage -> Disk Management -> Tìm đến ổ F đó sau đó click phải chuột vào nó -> Chọn Delete Logical Drive... -> Yes, sau khi delete xong bạn tiếp tục click phải chuột vào ổ F chọn -> Format.. -> Chọn định dạng -> OK. 2- bạn vào chế độ Win Mini trong Hiren Boot sau đó Format nó. 3- bạn sử dụng phần mềm Partition Table Doctor 3.5: Trích: "Partition Table Doctor là phần mềm khôi phục vùng phân chia của Windows. Khi bạn xảy ra một lỗi xung động của ổ cứng, công cụ này sẽ kiểm tra và sửa chữa cho bạn Master Boot Record , Partition Table , Boot Sector , sự phân chia lỗi hay khôi phục dữ liệu đã bị xoá như FAT16 bị mất và hư hỏng, FAT32, NTFS, NTFS5, EXT2, EXT3 , trao đổi sự phân chia giữa các định dạng ATA, SATA, SCSI,..." Cách dùng: Click phải chuột vào phân vùng(ổ đĩa) bị hỏng -> Chọn


Bu1ea1n nu00e0y nu00f3i chu00ednh su00e1c u1ed5 F bu00e2y giu1edd u0111ang lu00e0 u0111u1ecbnh du1ea1ng RAW . Mu00ecnh u0111u01b0a cho bu1ea1n 3 giu1ea3i phu00e1p u0111u1ec3 chu1eefa cu00e1i bu1ec7nh nu00e0y :Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 thu1eed 1- Click phu1ea3i chuu1ed9t vu00e0o My Computer -> Manage -> Disk Management -> Tu00ecm u0111u1ebfn u1ed5 F u0111u00f3 sau u0111u00f3 click phu1ea3i chuu1ed9t vu00e0o nu00f3 -> Chu1ecdn Delete Logical Drive... -> Yes, sau khi delete xong bu1ea1n tiu1ebfp tu1ee5c click phu1ea3i chuu1ed9t vu00e0o u1ed5 F chu1ecdn -> Format.. -> Chu1ecdn u0111u1ecbnh du1ea1ng -> OK. 2- bu1ea1n vu00e0o chu1ebf u0111u1ed9 Win Mini trong Hiren Boot sau u0111u00f3 Format nu00f3. 3- bu1ea1n su1eed du1ee5ng phu1ea7n mu1ec1m Partition Table Doctor 3.5: Tru00edch: "Partition Table Doctor lu00e0 phu1ea7n mu1ec1m khu00f4i phu1ee5c vu00f9ng phu00e2n chia cu1ee7a Windows. Khi bu1ea1n xu1ea3y ra mu1ed9t lu1ed7i xung u0111u1ed9ng cu1ee7a u1ed5 cu1ee9ng, cu00f4ng cu1ee5 nu00e0y su1ebd kiu1ec3m tra vu00e0 su1eeda chu1eefa cho bu1ea1n Master Boot Record , Partition Table , Boot Sector , su1ef1 phu00e2n chia lu1ed7i hay khu00f4i phu1ee5c du1eef liu1ec7u u0111u00e3 bu1ecb xou00e1 nhu01b0 FAT16 bu1ecb mu1ea5t vu00e0 hu01b0 hu1ecfng, FAT32, NTFS, NTFS5, EXT2, EXT3 , trao u0111u1ed5i su1ef1 phu00e2n chia giu1eefa cu00e1c u0111u1ecbnh du1ea1ng ATA, SATA, SCSI,..." Cu00e1ch du00f9ng: Click phu1ea3i chuu1ed9t vu00e0o phu00e2n vu00f9ng(u1ed5 u0111u0129a) bu1ecb hu1ecfng -> Chu1ecdn ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":227487,"user":{"id":1,"login_name":"thanhhue2","name":"rtu1ef5ky","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"hoahong

của mình có ghost lại thi nó vẫn " trơ " ra là như cũ ( các phần mề cài đặt ban đầu vẫn y nguyên ) hay fomat thì k fomat dc khi gắn sang máy tính khác ( khi đó coi như là một ổ cúng gắn thêm ) hoặc fomat khi dùng đĩa cài win. mong các bạn chỉ mình tìm hướng khắc phục. cảm ơn các bạn.! ở cúng là SAmsung 4oGB


cu1ee7a mu00ecnh cu00f3 ghost lu1ea1i thi nu00f3 vu1eabn " tru01a1 " ra lu00e0 nhu01b0 cu0169 ( cu00e1c phu1ea7n mu1ec1 cu00e0i u0111u1eb7t ban u0111u1ea7u vu1eabn y nguyu00ean ) hay fomat thu00ec k fomat dc khi gu1eafn sang mu00e1y tu00ednh khu00e1c ( khi u0111u00f3 coi nhu01b0 lu00e0 mu1ed9t u1ed5 cu00fang gu1eafn thu00eam ) hou1eb7c fomat khi du00f9ng u0111u0129a cu00e0i win. mong cu00e1c bu1ea1n chu1ec9 mu00ecnh tu00ecm hu01b0u1edbng khu1eafc phu1ee5c. cu1ea3m u01a1n cu00e1c bu1ea1n.! u1edf cu00fang lu00e0 SAmsung 4oGB","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"7 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":227487,"user":{"id":1,"login_name":"quocvietvnn","name":"dang viet","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"thuythu_bacbangduong