Format factory là gì? cách cài đặt, sử dụng format factory đơn giản