Doraemon có hai chức năng cơ bản đó là gì

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Nơron có hai chức năng cơ bản, đó là gì ?

A. Cảm ứng và phân tích các thông tin

B. Dẫn truyền xung thần kinh và xử lý thông tin

C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

D. Tiếp nhận và trả lời kích thích


*

Nơron có hai chức năng cơ bản, đó là gì ?

A. Cảm ứng và phân tích các thông tin

B. Dẫn truyền xung thần kinh và xử lý thông tin

C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

D. Tiếp nhận và trả lời kích thích


*

Câu hỏi:

Nơron có hai chức năng cơ bản, đó là gì ?

A. Cảm ứng và phân tích các thông tin

B. Dẫn truyền xung thần kinh và xử lý thông tin

C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

D. Tiếp nhận và trả lời kích thích

Trả lời:C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh


Nơron có hai chức năng cơ bản, đó là gì ?

A. Cảm ứng và phân tích các thông tin

B. Dẫn truyền xung thần kinh và xử lý thông tin

C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

D. Tiếp nhận và trả lời kích thích


Chức năng dẫn truyền của nơron là gì?

Là khả năng phân tích thông tin và trả lời các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh.

Bạn đang xem: Doraemon có hai chức năng cơ bản đó là gì

Là khả năng làm phát sinh xung thần kinh và dẫn truyền chúng tới trung khu phân tích.Là khả năng lan truyền xung thần kinh theo một chiều nhất định từ nơi phát sinh về thân nơron và truyền đi dọc sợi trục.Là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh.

Chức năng cơ bản của nơron là:

a) Phản xạ và dẫn truyền xung thần kinh

b) Phản ứng và dẫn truyền xung thần kinh

c) Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

d) Tiếp nhận và trả lời kích thích.


Cảm ứng là gì?

Là khả năng lan truyền xung thần kinh theo một chiều nhất định từ nơi phát sinh hoặc tiếp nhận.

Là khả năng làm phát sinh xung thần kinh và dẫn truyền chúng tới trung khu phân tích.

Là khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin bằng cách phát sinh xung thần kinh.

Là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh.


Câu 1. Chức năng chính của nơron là:

A. Cảm ứng và dẫn truyền C. Cảm ứng và trả lời kích thích

B. Dẫn truyền xung thần kinh D. Tiếp nhận kích thích và trả lời kích thích.

Câu 2.Bộ phận nào dưới đây không thuộc hệ hô hấp?

A. Thanh quản B. Thực quản C. Khí quản D. Phế quản

Câu 3. Khi cơ làm việc nhiều, nguyên nhân gây mỏi cơ chủ yếu là:

A. Các tế bào cơ hấp thụ nhiều glucôzo C. Các tế bào sẽ thải ra nhiều khí cacbônic.

B. Thiếu oxi nên tích tụ axit lactic đầu độc cơ.

Xem thêm: Tắt Quét Virus Google Drive, Không Download Được = Google Drive

D. Các tế bào cơ hấp thụ nhiều oxi.

Câu 4.Trong máu, huyết tương chiếm tỉ lệ bao nhiêu về thể tích?

A. 75% B. 60% C. 45% D. 55%

Câu 5. Chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào là của:

A. Màng sinh chất B. Nhân C. Chất tế bào D. Không bào

Câu 6. Các yếu tố tham gia vào quá trình đông máu

A. Tiểu cầu, bạch cầu, hồng cầu C.Tiểu cầu, ion Ca2+.

B. Tiểu cầu, chất sinh tơ máu D.Tiểu cầu, ion Ca2+, chất sinh tơ máu

Câu 7. Máu được xếp vào loại mô gì?

A. Mô thần kinh. B. Mô biểu tị nạnh . C. Mô cơ. D. Mô liên kết.

Câu 8: Ở người mô liên kết gồm:

A. Mô cơ, mô sợi, mô sụn, mô xương. C. Mô biểu bì, mô sợi, mô xương, mô mỡ.

B. Mô cơ vân, mô sợi, mô xương, mô mỡ. D. Mô sợi, mô sụn, mô xương, mô mỡ.

Câu 9: Trong quá trình đông máu tế bào máu nào sau đây tham gia hình thành khối đông máu?

A. Hồng cầu B. Bạch cầu C.Tiểu cầu D. Huyết thanh

Câu 10: Hồng cầu có Hb (huyết sắc tố) kết hợp với CO2 máu có màu

A. Đỏ tươi. B. Đỏ thẫm. C. Đen D. Vàng nhạt.

Câu 11.Người mang nhóm máu AB có thể truyền máu cho người mang nhóm máu nào mà không xảy ra sự kết dính hồng cầu?

A. Nhóm máu O B. Nhóm máu AB C. Nhóm máu A D. Nhóm máu B

Câu 12.Trong nước bọt có chứa loại enzim nào?

A. Lipaza B. Mantaza C. Amilaza D. Prôtêaza

Câu 13: Thành phần cấu tạo máu gồm:

A. Huyết tương và các tế bào máu C. Huyết tương và hồng cầu.

B. Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. D. Huyết tương và bạch cầu.

Câu 14: Bạch cầu gồm mấy loại?

A. 4 B.5. C. 2. D. 3.

Câu 15:Chất nào dưới đây hầu như không bị biến đổi trong quá trình tiêu hoá thức ăn ?