Định dạng bảng trong excel

-
Excel cho tochuchoinghi.net 365 Excel cho tochuchoinghi.net 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Xem thêm...Ít hơn

Excel nhiều kiểu bảng được xác định trước mà bạn có thể sử dụng để nhanh chóng định dạng bảng. Nếu các kiểu bảng được xác định trước không đáp ứng nhu cầu của bạn, bạn có thể tạo và áp dụng một kiểu bảng tùy chỉnh. Mặc dù bạn chỉ có thể xóa các kiểu bảng tùy chỉnh nhưng bạn có thể loại bỏ mọi kiểu bảng đã xác định trước để kiểu bảng đó không còn được áp dụng cho bảng.

Bạn đang xem: Định dạng bảng trong excel

*

Bạn có thể điều chỉnh thêm định dạng bảng bằng cách chọn tùy chọn Kiểu Nhanh cho các thành phần bảng, chẳng hạn như Tiêu đề và Hàng Tổng ,Cột Đầu tiên và Cuối cùng ,Hàng và Cột có Dải băng,cũng như Tự động Lọc.


Lưu ý: Ảnh chụp màn hình trong bài viết này được thực hiện trong Excel 2016. Nếu bạn có một phiên bản khác thì chế độ xem của bạn có thể khác một chút nhưng trừ khi được nêu rõ trong trường hợp khác thì chức năng là giống nhau.


Chọn kiểu bảng

Khi bạn có dải dữ liệu không được định dạng dưới dạng bảng, dải ô Excel sẽ tự động chuyển đổi dải dữ liệu đó thành bảng khi bạn chọn kiểu bảng. Bạn cũng có thể thay đổi định dạng cho bảng hiện có bằng cách chọn một định dạng khác.

Chọn ô bất kỳ trong bảng hoặc phạm vi ô bạn muốn định dạng dưới dạng bảng.

Trên tab Trang đầu, bấm vào Định dạng như Bảng.

*

Bấm vào kiểu bảng bạn muốn sử dụng.


Lưu ý: 

Xem trước Tự động - Excel sẽ tự động định dạng dải dữ liệu hoặc bảng của bạn với bản xem trước của bất kỳ kiểu nào bạn chọn, nhưng sẽ chỉ áp dụng kiểu đó nếu bạn nhấn Enter hoặc bấm chuột để xác nhận kiểu đó. Bạn có thể cuộn qua các định dạng bảng bằng chuột hoặc phím mũi tên của bàn phím.


Tạo hoặc xóa kiểu bảng tùy chỉnh

Quan trọng: 

Sau khi tạo, các kiểu bảng tùy chỉnh sẽ sẵn dùng từ bộ sưu tập Kiểu Bảng bên dưới mục Tùy chỉnh.

Các kiểu bảng tùy chỉnh chỉ được lưu trữ trong sổ làm việc hiện tại và không sẵn dùng trong các sổ làm việc khác.


Tạo kiểu bảng tùy chỉnh

Chọn ô bất kỳ trong bảng bạn muốn sử dụng để tạo kiểu tùy chỉnh.

Trên tab Trang đầu, bấm vào Địnhdạng như Bảng hoặc bung rộng bộ sưu tập Kiểu Bảng từ tab Công cụ Bảng > Thiết kế (tab Bảng trên máy Mac).

Bấm Kiểu Bảng Mới, kiểu này sẽ khởi chạy hộp thoại Kiểu Bảng Mới.

*

Trong hộp Tên, nhập tên cho kiểu bảng mới.

Trong hộp Thành phần Bảng, hãy thực hiện một trong các bước sau:

Để định dạng một thành phần, hãy bấm vào thành phần đó, rồi bấm vào Định dạng ,rồi chọn tùy chọn định dạng bạn muốn từ các tab Phông chữ,Viền hoặc Tô.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Loa Máy Tính Không Lên Loa, Cách Cài Đặt Loa Máy Tính

Để loại bỏ định dạng hiện có khỏi một phần tử, hãy bấm vào thành phần đó, rồi bấm Xóa.

Bên dưới Xemtrước , bạn có thể xem những thay đổi định dạng mà bạn đã thực hiện ảnh hưởng đến bảng như thế nào.

Để dùng kiểu bảng mới làm kiểu bảng mặc định trong sổ làm việc hiện tại, hãy chọn hộp kiểm Đặt làm kiểu bảng mặc định cho tài liệu này.

Xóa kiểu bảng tùy chỉnh

Chọn ô bất kỳ trong bảng mà bạn muốn xóa kiểu bảng tùy chỉnh.

Trên tab Trang đầu, bấm vào Địnhdạng như Bảng hoặc bung rộng bộ sưu tập Kiểu Bảng từ tab Công cụ Bảng > Thiết kế (tab Bảng trên máy Mac).

Bên dướiTùy chỉnh, bấm chuột phải vào kiểu bảng bạn muốn xóa, rồi bấm vào Xóa trên menu lối tắt.


Lưu ý: Tất cả các bảng trong sổ làm việc hiện tại đang dùng kiểu bảng đó sẽ được hiển thị trong định dạng bảng mặc định.


Có một số tùy chọn kiểu bảng có thể được bật và tắt. Để áp dụng bất kỳ tùy chọn nào trong số này:

Chọn ô bất kỳ trong bảng.

Đi tới Công cụ bảng > Thiếtkế hoặc tab Bảng trên máy Mac, rồi trong nhóm Tùy chọn Kiểu Bảng, chọn hoặc bỏ chọn bất kỳ mục nào sau đây:

*

Hàng Tiêu đề - Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng từ hàng đầu tiên trong bảng.

Cột Đầu tiên - Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng từ cột đầu tiên trong bảng.

Cột Cuối cùng - Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng từ cột cuối cùng trong bảng.

Hàng có dải băng - Hiển thị hàng lẻ và hàng chẵn với tạo bóng xen khâu để dễ đọc.

Cột có dải băng - Hiển thị cột lẻ và chẵn với tạo bóng xen khâu để dễ đọc.


Trong Excel dành cho web, bạn có thể áp dụng tùy chọn kiểu bảng để định dạng các thành phần bảng.

Chọn tùy chọn kiểu bảng để định dạng các thành phần bảng

Có một số tùy chọn kiểu bảng có thể được bật và tắt. Để áp dụng bất kỳ tùy chọn nào trong số này:

Chọn ô bất kỳ trong bảng.

Trên tab Thiết kế Bảng, bên dưới Tùy chọn Kiểu, chọn hoặc bỏ chọn bất kỳ mục nào sau đây: