đặc điểm sinh thái của cây cà phê

Cà phê ở trong họ thực thứ Rubiaceae, một họ có 500 đưa ra với rộng 6000 loại thực trang bị. Phần béo là những cây và bụi cây nhiệt đới gió mùa được tLong sinh sống phần đa tầng rẻ của rừng rậm. Trong bọn họ thực thứ này còn có phần đa member khác bao hàm đưa ra Dành dành và số đông thực trang bị săn uống xuất quinine và mọi hợp chất bổ ích không giống, nhưng đưa ra Cà phê (Coffea) cho tới hiện tại đóng vai trò quan trọng tốt nhất về tài chính vào họ Rubiaceae.

HọChiLoài

(liệt kê một số loài)

Loại giống(ví dụ