Công ty tnhh recess (lazada vn)

Voucher độc quyềnDeal tốt hơnCác khuyến mãi chỉ dành cho bạnLuôn cập nhật đầu tiên
*

*

*
LazMall
*
Mã Giảm Giá
*
Nạp Thẻ & eVoucher
*
LazGlobal

THÔNG BÁO QUYỀN RIÊNG TƯ DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG VÍ

Cập nhật ngày 25 tháng 10 năm 2019

Thông báo Quyền Riêng tư này áp dụng đối với việc Quý Khách hàng tạo, truy cập và sử dụng các dịch vụ ví điện tử có tên gọi là Ví Điện tử eMonkey. Dịch vụ Ví Điện tử eMonkey được vận hành bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Công nghệ M-Pay (“M-Pay”). Thông báo Quyền Riêng tư này trình bày cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và theo hình thức khác xử lý Dữ liệu Cá nhân của Quý Khách hàng cho các mục đích liên quan đến các dịch vụ Ví Điện tử eMonkey của chúng tôi như được trình bày dưới đây.

You watching: Công ty tnhh recess (lazada vn)

Cho mục đích của Thông báo Quyền Riêng tư này, “Dữ liệu Cá nhân” nghĩa là bất kỳ thông tin nào, dù có được ghi lại dưới hình thức hữu hình hay không, mà qua thông tin đó, danh tính của một cá nhân được thể hiện rõ ràng hoặc có thể được xác định một cách hợp lý và trực tiếp bởi chủ thể nắm giữ thông tin đó, hoặc khi được kết hợp cùng với thông tin khác, sẽ có thể trực tiếp và hoàn toàn xác định được danh tính của một cá nhân.

Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa trong Thông báo Quyền Riêng tư này sẽ có nghĩa như được quy định trong các Điều khoản và Chính sách Sử dụng Ví Điện tử eMonkey (“các Điều khoản Sử dụng Ví Điện tử eMonkey”). Tất cả các dẫn chiếu đến "chúng tôi," hoặc "của chúng tôi" là đề cập đến M-Pay với tư cách là đơn vị vận hành Ví Điện tử eMonkey. “Quý Khách hàng” và “của Quý Khách hàng” là đề cập đến Người Sử dụng đã hoàn tất việc đăng ký Tài khoản Ví Điện tử eMonkey và do đó đã được cho phép sử dụng các dịch vụ Ví Điện tử eMonkey.

Vào từng thời điểm, Quý Khách hàng cần phải cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân để mở hoặc duy trì Ví Điện tử eMonkey của Quý Khách hàng và tiếp nhận các dịch vụ do chúng tôi cung cấp theo các Điều khoản Sử dụng Ví Điện tử eMonkey. Dữ liệu Cá nhân này bao gồm cả Dữ liệu Cá nhân mà Quý Khách hàng cung cấp cho bất kỳ website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động nào kể cả Recess Company Limited (“tochuchoinghi.net Việt Nam”) khi Quý Khách hàng có ý định sử dụng Ví Điện tử eMonkey để thực hiện thanh toán trên website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động đó. Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi yêu cầu cung cấp là bắt buộc. Việc Quý Khách hàng không cung cấp Dữ liệu Cá nhân đó cho chúng tôi, hoặc việc chúng tôi không thể truy cập hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân được cung cấp liên quan đến việc Quý Khách hàng đăng ký làm người sử dụng của một website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động, có thể khiến chúng tôi không thể mở hoặc duy trì Ví Điện tử eMonkey của Quý Khách hàng, không thể cung cấp các dịch vụ theo các Điều khoản Sử dụng Ví Điện tử eMonkey hoặc không thể tuân thủ bất kỳ luật hoặc hướng dẫn nào của cơ quan quản lý hoặc các cơ quan chức năng khác.

BẰNG VIỆC NHẤP CHUỘT VÀO HOẶC ĐÁNH DẤU CHỌN “TÔI MUỐN KÍCH HOẠT VÍ” HOẶC CÂU LỆNH TƯƠNG TỰ HIỂN THỊ TẠI CÁC GIAO DIỆN KÍCH HOẠT VÍ ĐIỆN TỬ EMONKEY KHÁC NHAU, QUÝ KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN RẰNG QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VÀ HIỂU RÕ VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY VÀ QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐỒNG Ý VỚI VIỆC THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG NHƯ ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG VÀ THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY.

Trong Thông báo Quyền Riêng tư này, từ “bao gồm” có nghĩa là “bao gồm nhưng không giới hạn”.

A. THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân sau đây từ nhiều nguồn khác nhau (ví dụ, từ Quý Khách hàng hoặc thông qua các bên thứ ba):

1. Thông tin thu được từ máy tính, thiết bị di động hoặc hạng mục phần cứng khác của Quý Khách hàng mà Quý Khách hàng sử dụng để truy cập và sử dụng các dịch vụ Ví Điện tử eMonkey (bao gồm địa chỉ IP, vị trí địa lý, mã định danh thiết bị và các tính năng/dữ liệu khác của Quý Khách hàng có thể được sử dụng để xác định một thiết bị, loại và phiên bản trình duyệt/nền tảng, nhà cung cấp dịch vụ internet, hệ điều hành, nguồn giới thiệu/trang thoát, thời lượng truy cập/sử dụng, số lượt xem trang và thông tin thiết bị khác thu được từ các thiết bị của Quý Khách hàng (được gọi chung là “Thông tin Thiết bị”).

2. Thông tin thu được khi (1) Quý Khách hàng đăng ký làm người sử dụng thông thường của một website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động kể cả nền tảng thương mại điện tử do tochuchoinghi.net Việt Nam vận hành, và (2) Quý Khách hàng đăng ký làm người sử dụng Ví Điện tử eMonkey, bao gồm tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tài khoản truyền thông xã hội của Quý Khách hàng (được gọi chung là “Thông tin Đăng ký”).

3. Thông tin thu được (dù trực tiếp hay gián tiếp) trong quá trình Quý Khách hàng sử dụng Ví Điện tử eMonkey, bao gồm số tài khoản ngân hàng, thông tin thanh toán và thông tin giao hàng, địa chỉ gửi sao kê, dữ liệu giao dịch, số thẻ tín dụng/ghi nợ (kể cả mã CCV), ngày hết hạn, tên chủ tài khoản, thông tin từ séc hoặc lệnh chuyển tiền và sao kê ngân hàng của Quý Khách hàng (được gọi chung là “Thông tin Tài khoản”).

4. Nếu cần thiết, để ngăn ngừa tài khoản hoặc tài sản của Quý Khách hàng bị xâm nhập, hoặc để tuân thủ các luật và quy định về thủ tục “Nhận biết Khách hàng”, chúng tôi cũng có thể thu thập các giấy tờ chứng thực cá nhân của Quý Khách hàng chẳng hạn như chứng minh nhân dân/căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác, cũng như bằng chứng địa chỉ của Quý Khách hàng và/hoặc thông tin khác có thể được sử dụng để xác định danh tính của Quý Khách hàng (được gọi chung là “Thông tin Nhận biết Khách hàng”).

5. Các phiên bản kết hợp, có nguồn gốc từ hoặc được cập nhật của Thông tin Thiết bị, Thông tin Đăng ký, Thông tin Tài khoản, Thông tin Nhận biết Khách hàng ở trên hoặc thông tin khác có thể được truy cập hoặc thu thập (một cách tự động hoặc thủ công) trong quá trình Quý Khách hàng đăng ký làm người sử dụng Ví Điện tử eMonkey và/hoặc trong quá trình Quý Khách hàng sử dụng Ví Điện tử eMonkey.

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp để bảo đảm rằng chúng tôi không thu thập thông tin (dù thông tin đó có được xem là Dữ liệu Cá nhân hay không) từ Quý Khách hàng nhiều hơn mức cần thiết để chúng tôi cung cấp cho Quý Khách hàng các dịch vụ của chúng tôi, để phục vụ cho các mục đích được quy định tại Phần B của Thông báo Quyền Riêng tư này, để bảo vệ tài khoản của Quý Khách hàng, để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, để bảo vệ các quyền hợp pháp của Quý Khách hàng và của chúng tôi, và để vận hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

B. SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân về Quý Khách hàng mà chúng tôi có được cho các mục đích sau đây:

1. Xác minh danh tính của Quý Khách hàng, kể cả trong quá trình tạo tài khoản, thiết lập lại mật khẩu và các hành động khác đòi hỏi phải xác minh danh tính.

2. Xác minh việc Quý Khách hàng đủ điều kiện để đăng ký làm người sử dụng Ví Điện tử eMonkey trên tinh thần thiện chí (kể cả phát hiện và xác minh liên quan đến phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố nào hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào khác) hoặc để sử dụng một cách hợp pháp bất kỳ tính năng và chức năng nào của Ví Điện tử eMonkey.

3. Xử lý việc Quý Khách hàng đăng ký làm người sử dụng, cho phép Quý Khách hàng đăng nhập bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập nền tảng thương mại điện tử của Quý Khách hàng kể cả thông tin đăng nhập tochuchoinghi.net, và duy trì và quản lý việc đăng ký của Quý Khách hàng.

4. Cung cấp cho Quý Khách hàng Ví Điện tử eMonkey và các dịch vụ khách hàng liên quan, bao gồm hoàn trả nợ, chuyển tiền, chuyển khoản, cấp khoản vay, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán giá mua hàng hóa và dịch vụ, các dịch vụ giao hàng và các dịch vụ liên quan đối với việc mua hàng hóa và dịch vụ, bồi hoàn do có khiếu nại đối với giao dịch, gửi thông báo về các giao dịch của Quý Khách hàng, và phản hồi các thắc mắc, ý kiến phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của Quý Khách hàng.

5. Cải tiến và mở rộng việc cung cấp sản phẩm của chúng tôi thông qua nghiên cứu và phát triển các chức năng mới của Ví Điện tử eMonkey của Quý Khách hàng hoặc các sản phẩm và dịch vụ mới khác mà chúng tôi có thể đề nghị cung cấp vào từng thời điểm.

6. Thực hiện nghiên cứu, phân tích thống kê hoặc khảo sát, dù bằng lời nói hay bằng văn bản, để quản lý và bảo vệ hoạt động kinh doanh của chúng tôi kể cả hạ tầng công nghệ thông tin của chúng tôi, để đo lường hiệu quả hoạt động của Ví Điện tử eMonkey và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp và để bảo đảm Quý Khách hàng hài lòng với các dịch vụ của chúng tôi.

7. Phân tích xu hướng, cách sử dụng và các hành vi khác (dù là trên cơ sở cá nhân hay tổng hợp), giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cách thức mà Quý Khách hàng và toàn bộ người sử dụng của chúng tôi truy cập và sử dụng Ví Điện tử eMonkey và các hoạt động thương mại cơ sở được tiến hành, kể cả cho mục đích cải tiến các dịch vụ của chúng tôi và phản hồi các thắc mắc của khách hàng và đáp ứng các sở thích của khách hàng.

8. Phụ thuộc vào việc đã có được chấp thuận của Quý Khách hàng theo quy định pháp luật áp dụng, chúng tôi có thể cung cấp cho Quý Khách hàng thông tin tiếp thị trực tiếp liên quan đến các hàng hóa và dịch vụ do chúng tôi hoặc các bên thứ ba được chọn lọc cung cấp, qua việc liên hệ với Quý Khách hàng qua Dữ liệu Cá nhân của Quý Khách hàng, bao gồm số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ bưu chính, các tài khoản xã hội và truyền thông của Quý Khách hàng.

9. Chúng tôi cũng có thể thực hiện quy trình ra quyết định tự động phù hợp với bất kỳ mục đích nào được đề cập tại Phần B này.

10. Quản lý rủi ro, thực hiện kiểm tra khả năng trả nợ và khả năng thanh toán, hoặc đánh giá, phát hiện, điều tra, ngăn chặn và/hoặc khắc phục hành vi gian lận hoặc các hoạt động khác có khả năng bị cấm hoặc bất hợp pháp và theo cách khác bảo vệ tính toàn vẹn của nền tảng thanh toán của chúng tôi.

See more: Hình Ảnh Tiền, Tải Ảnh Tiền, Tải Hình Nền Tiền Đẹp Nhất, Tổng Hợp Hình Ảnh Tiền Đẹp Nhất

11. Phát hiện, điều tra, ngăn chặn hoặc khắc phục các vi phạm các Điều khoản Sử dụng Ví Điện tử eMonkey, bất kỳ chính sách nội bộ, tiêu chuẩn ngành liên quan, hướng dẫn, luật hoặc quy định áp dụng nào.

12. Tiết lộ thông tin theo yêu cầu của bất kỳ luật hoặc quy định nào của bất kỳ quốc gia nào được áp dụng đối với chúng tôi hoặc các công ty liên kết của chúng tôi, viên chức chính phủ hoặc các bên thứ ba khác, kể cả bất kỳ tổ chức thẻ nào hoặc bất kỳ mạng lưới thanh toán nào khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin theo bất kỳ trát tòa, lệnh của tòa, yêu cầu của cơ quan quản lý nào hoặc bất kỳ thủ tục hoặc yêu cầu pháp lý nào khác tại bất kỳ quốc gia nào được áp dụng đối với chúng tôi hoặc công ty liên kết của chúng tôi.

13. Tiết lộ bất kỳ thông tin nào theo cho phép của pháp luật áp dụng để ngăn ngừa bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất tài chính nào, để báo cáo bất kỳ hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ nào hoặc để giải quyết bất kỳ khiếu nại hoặc khiếu nại tiềm tàng nào được tiến hành chống lại chúng tôi hoặc các công ty liên kết của chúng tôi.

14. Tạo điều kiện cho bất kỳ việc thẩm định nào và bất kỳ đánh giá hoặc định giá nào khác cho các giao dịch sáp nhập, mua lại, tài trợ vốn hoặc liên doanh, dù là thực tế hay dự kiến.

15. Bất kỳ mục đích kinh doanh hợp pháp nào khác, như là bảo vệ Quý Khách hàng và những người sử dụng khác không bị mất Ví Điện tử eMonkey, bảo vệ sinh mạng, duy trì an ninh của các hệ thống và sản phẩm của chúng tôi, và bảo vệ bất kỳ quyền và/hoặc tài sản nào khác của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Quý Khách hàng theo các cách thức khác mà chúng tôi sẽ thông báo cụ thể vào thời điểm thu thập hoặc được Quý Khách hàng đã đồng ý sau đó.

C. TIẾT LỘ/CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu Cá nhân của Quý Khách hàng do chúng tôi nắm giữ sẽ được bảo mật nhưng chúng tôi có thể cung cấp thông tin đó cho các bên sau đây (dù là trong hoặc ngoài quốc gia cư trú của Quý Khách hàng) cho các mục đích được trình bày tại Phần B ở trên:

1. các công ty liên kết của M-Pay hoặc các công ty khác trong tập đoàn M-Pay, và các công ty có liên kết với các đơn vị này;

2. các nhà cung cấp hoặc nhà khai thác website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động kể cả tochuchoinghi.net Việt Nam và các thành viên khác của Tập đoàn tochuchoinghi.net, và các công ty có liên kết với các đơn vị này;

3. các đại lý, nhà thầu, nhà tư vấn chuyên môn hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi (kể cả các nhân viên, giám đốc và cán bộ của các đại lý, nhà thầu, nhà tư vấn chuyên môn hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi) là những người cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ hành chính, viễn thông, tin học, kiểm toán, chuyển tiền, ngân hàng, pháp lý hoặc các dịch vụ khác và phải chịu nghĩa vụ bảo mật đối với chúng tôi; dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi có thể bao gồm, nếu được chấp thuận theo pháp luật áp dụng, phòng chống gian lận, chuyển tiền, ngoại hối, thu hộ hóa đơn, nhập dữ liệu, quản lý cơ sở dữ liệu, cho thuê chỗ đặt máy chủ trang thông tin điện tử (website hosting), phát triển phần mềm, quảng bá, tiếp thị, dịch vụ khách hàng, dịch vụ công nghệ, các cảnh báo về sản phẩm và dịch vụ và các dịch vụ gia hạn thanh toán;

4. các đơn vị chấp nhận thẻ và các tổ chức khác, chẳng hạn như các tổ chức thẻ, mạng lưới thanh toán hoặc tổ chức tài chính, nhận các khoản thanh toán hoặc là trung gian nhận các khoản thanh toán được thực hiện bằng cách sử dụng Ví Điện tử eMonkey, hoặc các đơn vị khác cho phép Quý Khách hàng sử dụng Ví Điện tử eMonkey.

5. các bên thứ ba là tổ chức tài chính, ngân hàng, đại lý thu hộ và tổ chức xếp hạng tín nhiệm;

6. các nhà tư vấn chuyên môn, cơ quan hành pháp, công ty bảo hiểm, cơ quan chính phủ và cơ quan nhà nước hoặc bất kỳ tổ chức nào khác mà M-Pay có nghĩa vụ tiết lộ thông tin theo các yêu cầu của bất kỳ luật, quy định hoặc thỏa thuận thương mại áp dụng nào, kể cả các thỏa thuận với bất kỳ tổ chức thẻ hoặc mạng lưới thanh toán nào; và

7. các chủ thể có liên quan trong bất kỳ giao dịch sáp nhập, mua lại, tài trợ vốn hoặc liên doanh nào với chúng tôi.

Vào bất kỳ thời điểm nào khi chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng với các bên thứ ba, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để bảo đảm rằng các quyền riêng tư của Quý Khách hàng tiếp tục được bảo vệ theo pháp luật áp dụng về bảo vệ dữ liệu.

D. TRUY CẬP VÀ CẬP NHẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Quý Khách hàng có quyền truy cập, rà soát và cập nhật Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập và lưu giữ từ Quý Khách hàng.

Quý Khách hàng có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về các thay đổi đối với Dữ liệu Cá nhân của Quý Khách hàng vào từng thời điểm và có quyền yêu cầu sửa đổi Dữ liệu Cá nhân không chính xác hoặc không hoàn chỉnh bằng cách gửi yêu cầu qua thông tin liên hệ của chúng tôi được cung cấp theo Phần I dưới đây. Chúng tôi sẽ thẩm tra và xác minh tất cả các yêu cầu trước khi thực hiện sửa đổi. Sau khi xác minh, chúng tôi sẽ thực hiện sửa đổi hoặc cập nhật trong thời gian sớm nhất có thể về mặt thương mại.

Để xác minh Dữ liệu Cá nhân của Quý Khách hàng, chúng tôi có thể yêu cầu Quý Khách hàng cung cấp tài liệu hỗ trợ để chứng minh Dữ liệu Cá nhân mà Quý Khách hàng đã cung cấp.

E. BIỆN PHÁP AN NINH VÀ LƯU GIỮ

Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp và phòng ngừa hợp lý, bao gồm các biện pháp bảo vệ kỹ thuật, hành chính và vật lý, để giúp bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Quý Khách hàng mà chúng tôi thu thập và xử lý không bị mất, lạm dụng và truy cập, tiết lộ, thay đổi và tiêu hủy trái phép.

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ và bảo đảm các bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi (xem chi tiết tại Phần C) chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của Quý Khách hàng trong thời gian cần thiết cho các mục đích được quy định trong Thông báo Quyền Riêng tư này và phù hợp với tất cả các luật và yêu cầu pháp luật áp dụng.

Chúng tôi khuyến nghị Quý Khách hàng không tiết lộ mật khẩu của Quý Khách hàng cho bất kỳ người nào. Nhân sự của chúng tôi sẽ không bao giờ hỏi Quý Khách hàng về mật khẩu của Quý Khách hàng qua các cuộc điện thoại không do Quý Khách hàng yêu cầu hoặc qua thư điện tử không do Quý Khách hàng yêu cầu. Nếu Quý Khách hàng sử dụng chung một máy tính hoặc một thiết bị di động với người khác, Quý Khách hàng không nên lưu thông tin đăng nhập của Quý Khách hàng (ví dụ, tên (ID) người sử dụng và mật khẩu) trên thiết bị sử dụng chung đó.

F. XỬ LÝ DỮ LIỆU QUỐC TẾ

Dữ liệu Cá nhân của Quý Khách hàng có thể được xử lý bên ngoài quốc gia cư trú của Quý Khách hàng (kể cả ngoài Việt Nam) trong phạm vi được pháp luật áp dụng cho phép. Trong các trường hợp đó, chúng tôi sẽ bảo đảm rằng chúng tôi tuân thủ các yêu cầu của pháp luật áp dụng về xử lý xuyên biên giới đối với Dữ liệu Cá nhân của Quý Khách hàng, kể cả nếu phù hợp, bảo đảm Dữ liệu Cá nhân của Quý Khách hàng được bảo vệ với mức độ phù hợp tương đương với mức độ bảo vệ được áp dụng theo quy định của pháp luật bảo vệ dữ liệu tại quốc gia cư trú của Quý Khách hàng.

G. CÁC DỊCH VỤ VÀ WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA

Ví Điện tử eMonkey có thể cung cấp các đường dẫn liên kết đến các website và dịch vụ khác (kể cả các ứng dụng do các bên thứ ba vận hành) vì sự tiện lợi của và nhằm cung cấp thông tin cho Quý Khách hàng. Các dịch vụ và website này có thể hoạt động độc lập với chúng tôi và có thể có các thông báo hoặc chính sách riêng về quyền riêng tư, và do đó chúng tôi đề nghị Quý Khách hàng cần xem xét các thông báo hoặc chính sách đó trước khi Quý Khách hàng sử dụng bất kỳ dịch vụ nào hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên các website đó. Trong phạm vi bất kỳ website liên kết nào mà Quý Khách hàng truy cập không phải do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, thực hành về quyền riêng tư và chất lượng dịch vụ của các website liên kết đó.

H. THAY ĐỔI ĐỐI VỚI THÔNG BÁO NÀY

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc sửa đổi Thông báo Quyền Riêng tư này vào từng thời điểm mà không cần thông báo trước. Vui lòng định kỳ xem lại trang này để biết thông tin mới nhất về các thực hành quyền riêng tư của chúng tôi.

Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý Khách hàng bằng một hoặc nhiều phương thức sau đây: (1) một thông báo được gửi qua trang web hoặc giao diện ứng dụng di động của Ví Điện tử eMonkey của Quý Khách hàng, (2) một thư điện tử được gửi đến địa chỉ thư điện tử được chỉ định trong tài khoản của Quý Khách hàng, hoặc (3) một thông báo được gửi thông qua các kênh tin nhắn khác mà Quý Khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng thông báo được gửi như là một hành động thiện chí của chúng tôi. Bằng việc tiếp tục sử dụng Ví Điện tử eMonkey, Quý Khách hàng sẽ được xem là đã đồng ý với và đã được thông báo về bất kỳ phiên bản cập nhật nào của Thông báo Quyền Riêng tư này về việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, chuyển giao và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Quý Khách hàng như được trình bày trong Thông báo Quyền Riêng tư này.

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu Quý Khách hàng muốn liên hệ với chúng tôi, vui lòng liên hệ Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 1900 545527.

See more: Những Ảnh Động Tình Yêu Lãng Mạn, Ngọt Ngào, Lãng Mạn, Những Ảnh Động Tình Yêu Lãng Mạn, Ngọt Ngào

Chúng tôi và/hoặc bên cung cấp dịch vụ thanh toán có thể thu một khoản phí hợp lý cho việc xử lý bất kỳ yêu cầu nào của Quý Khách hàng nếu được cho phép theo quy định của pháp luật áp dụng.