Con lắc lò xo thẳng đứng

Học kết quả cao bằng phương pháp đăng ký Thành viên VIP.
*
- Đăng kí VIP
*

*
học lớp khác

I- NỘI DUNG LÍ THUYẾT

Con nhấp lên xuống lò xo gồm: một thứ nhỏ dại bao gồm cân nặng m đã tích hợp đầu của một xoắn ốc có độ cứng k với gồm khối lượng ko đáng kể, đầu kia của lốc xoáy được giữa thắt chặt và cố định.

You watching: Con lắc lò xo thẳng đứng


*

II- CÁC DẠNG BÀI TẬP

1. Dạng 1: Xác định độ dãn của lốc xoáy trên vị trí cân đối.

See more: Ứng Dụng Nhuộm Màu Tóc Trên Điện Thoại Cực Dễ Dàng Và Đơn Giản

Con rung lắc lò xo ở ngang: (Delta l = 0)Con nhấp lên xuống lốc xoáy treo trực tiếp đứng: (Delta l = fracmgk)Con lắc lò xo ở nghiêng: (Delta l = fracmgsin alpha k)

2. Dạng 2: Xác định chu kì - tần số - tần số góc của nhỏ nhấp lên xuống lò xo

Con rung lắc lò xo ở ngang:(omega = sqrt frackm ,T = frac2pi omega = 2pi sqrt fracmk ,f = fracomega 2pi = frac12pi sqrt frackm )Con nhấp lên xuống xoắn ốc treo thẳng đứng:(omega = sqrt frackm = sqrt fracgDelta l ,T = 2pi sqrt fracmk = 2pi sqrt fracDelta lg , mf = fracomega 2pi = frac12pi sqrt frackm = frac12pi sqrt fracgDelta l )Con nhấp lên xuống xoắn ốc nằm nghiêng:(omega = sqrt frackm = sqrt fracgsin altrộn Delta l ,T = 2pi sqrt fracmk = 2pi sqrt fracDelta lgsin alpha , m f = fracomega 2pi = frac12pi sqrt frackm = frac12pi sqrt fracgsin alpha Delta l )

3. Dạng 3: Sự biến hóa chu kì - tần số - tần số góc theo cân nặng vật nặng:

Phương pháp:

Gắn xoắn ốc k vào đồ gia dụng trọng lượng m1 được chu kỳ T1, vào thiết bị khối lượng m2 được T2, vào đồ vật trọng lượng m1+m2 được chu kỳ T3, vào vật trọng lượng m1 – m2 (m1 > m2) được chu kỳ luân hồi T4.

See more: Tải Về Game Finding Paradise Việt Hóa, Tải Về Game Finding Paradise Miễn Phí

Ta có: (T = 2pi sqrt fracmk o T^2 syên ổn m)

=> (T_3^2 = T_1^2 + T_2^2 lớn left{ eginarraylfrac1f_3^2 = frac1f_1^2 + frac1f_2^2\frac1omega _3^2 = frac1omega _1^2 + frac1omega _2^2endarray ight.) cùng (T_4^2 = T_1^2 - T_2^2 lớn left{ eginarraylfrac1f_4^2 = frac1f_1^2 - frac1f_2^2\frac1omega _4^2 = frac1omega _1^2 - frac1omega _2^2endarray ight.)


4. Dạng 4: Chu kì, tần số, tần số góc của thiết bị Khi giảm - ghxay lò xo.

Phương pháp:

Ta có: (T = 2pi sqrt fracmk o T^2 syên frac1k)

Ghép lò xo:

Nối tiếp (frac1k = frac1k_1 + frac1k_2 + ...) Þ cùng treo một vật cân nặng giống hệt thì:

(T^2 = T_1^2 + T_2^2 + ... khổng lồ left{ eginarraylfrac1f^2 = frac1f_1^2 + frac1f_2^2 + ...\frac1omega ^2 = frac1omega _1^2 + frac1omega _2^2 + ...endarray ight.)

Song song: k = k1 + k2 + … Þ cùng treo một đồ gia dụng khối lượng đồng nhất thì:

(frac1T^2 = frac1T_1^2 + frac1T_2^2 + ... lớn left{ eginarraylf^2 = f_1^2 + f_2^2 + ...\omega ^2 = omega _1^2 + omega _2^2 + ...endarray ight.)

Cắt lò xo: Một xoắn ốc có độ cứng k, chiều dài l được cắt thành những lò xo bao gồm độ cứng k1, k2, … với chiều lâu năm tương xứng là l1, l2, … thì có: kl = k1l1 = k2l2 = …


Chuyên mục: Chia sẻ