Chỉnh khổ giấy trong word

khi bạn tạo mới một văn bản vào Word thì khổ giấy mặc định là kiểu Letter gồm kích thước 21.59 cm x 27.94 centimet, để định nghĩa khổ giấy A4 với canh lề theo ý muốn, bạn bao gồm thể cần sử dụng chức năng Page Setup.

Mở Page Setup

Có nhiều bí quyết khác nhau để ở Page Setup, bí quyết đầu tiên đó là bạn chọn Tab Page Layout, sau đó chọn biểu tượng Margins, chọn tiếp mục Custom Margins ở cuối cùng.

*
*
*
*
*
*

Sau khi thực hiện kết thúc, bạn chọn OK để lưu lại cố đổi về khổ giấy và lề giấy vào Word. Chúc bạn thực hiện thành công!


Chuyên mục: Chia sẻ