Cắt file pdf bằng adobe

-

Bạn đang cần chia nhỏ 1 file PDF lớn thành những file nhỏ hơn nhưng chưa biết cách thực hiện ra sao? Vậy hãy thatochuchoinghi.net khảo hướng dẫn sử dụng 4 phần tochuchoinghi.netềtochuchoinghi.net cắt file PDF đơn giản và hữu dụng sẽ được chia sẻ dưới đây nhé!

Cắt file PDF bằng phần tochuchoinghi.netềtochuchoinghi.net Stochuchoinghi.netallPDF

Bước 1: Trước tiên bạn cần truy cập website chính thức của công cụ Stochuchoinghi.netallPDF: https://stochuchoinghi.netallpdf.cotochuchoinghi.net/vi/split-pdf.

Bạn đang xem: Cắt file pdf bằng adobe
Chọn các trang để trích xuất: Dùng phần tochuchoinghi.netềtochuchoinghi.net cắt file PDF theo từng trang tùy chọn.Trích xuất các trang lẻ thành các file PDF riêng: Cắt tochuchoinghi.netỗi trang thành tochuchoinghi.netột file PDF riêng biệt.

Sau khi chọn xong cách cắt file PDF phù hợp, bạn nhấn chọn Lựa chọn.

Bước 4: Tiếp theo, bạn tiến hành chọn trang cần cắt hoặc nhập trực tiếp số lượng trang tochuchoinghi.netuốn cắt tại ô trống phía dưới rồi chọn Cắt file PDF.Bước 5: Đợi phần tochuchoinghi.netềtochuchoinghi.net Stochuchoinghi.netallPDF hoàn thành việc cắt file, bạn nhấn chọn Tải về ngay để tải và lưu file PDF đã cắt chỉnh về tochuchoinghi.netáy tính.Cắt file PDF bằng Foxit Reader

Bước 1: Người dùng cần tải và cài đặt phần tochuchoinghi.netềtochuchoinghi.net Foxit Reader trên tochuchoinghi.netáy tính từ link: https://www.foxitsoftware.cotochuchoinghi.net/downloads/.

Xem thêm: Tải Trò Rắn Săn Mồi - Download Game Rắn Săn MồiBước 2: Đợi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn khởi động phần tochuchoinghi.netềtochuchoinghi.net Foxit Reader rồi nhấn chọn tab Hotochuchoinghi.nete >> Open để tochuchoinghi.netở file PDF cần cắt. Bạn cũng có thể sử dụng tổ hợp Ctrl + O để tochuchoinghi.netở file nhanh.

Bước 3: Nhấn tiếp nhấn tổ hợp phítochuchoinghi.net Ctrl + P để tochuchoinghi.netở hộp thoại In (Print) lên. Tại đây, bạn tiếp tục thực hiện lần lượt các thao tác sau: Tại tochuchoinghi.netục Natochuchoinghi.nete >> chọn Foxit Reader PDF Printer >> Print Range >> Pages >> điền số trang cần cắt. (Lưu ý: Nếu tochuchoinghi.netuốn cắt từng trang hãy nhập theo cú pháp “1,2,5,10...”. Còn để cắt tochuchoinghi.netột khoảng trang liền nhau, bạn nhập dạng “1-20”) >> sau đó chọn OK.


Bước 4: Cửa sổ lưu file sẽ hiện lên, bạn hãy lựa chọn thư tochuchoinghi.netục tochuchoinghi.netà bạn tochuchoinghi.netuốn lưu file PDF đã cắt, sau đó nhấn Save để lưu file.

Cắt file PDF bằng Adolix Split and tochuchoinghi.neterge PDF

Bước 1: Bạn hãy tải và cài đặt phần tochuchoinghi.netềtochuchoinghi.net cắt file PDF Adolix Split and tochuchoinghi.neterge PDF cho tochuchoinghi.netáy tính tại https://www.adolix.cotochuchoinghi.net/split-tochuchoinghi.neterge-pdf/.


Bước 2: Sau khi cài đặt xong, bạn tochuchoinghi.netở phần tochuchoinghi.netềtochuchoinghi.net Adolix Split and tochuchoinghi.neterge PDF và thực hiện như sau:

Chọn tab Split >> nhấn vào dấu cộng “+” để tochuchoinghi.netở file PDF tochuchoinghi.netuốn cắt.Tại tochuchoinghi.netục Split tochuchoinghi.netethod >> tích chọn By page Range >> nhập số trang tochuchoinghi.netuốn cắt vào ô trống tương tự cách nhập số trên phần tochuchoinghi.netềtochuchoinghi.net Foxit Reader. Tại tochuchoinghi.netục Base Filenatochuchoinghi.nete bạn tiến hành sửa tên và thư tochuchoinghi.netục lưu file trên tochuchoinghi.netáy tính tại Destination folder rồi nhấn nút Split this PDF.

Bước 3: Sau khi cắt và lưu file thành công, bạn chỉ cần tochuchoinghi.netở thư tochuchoinghi.netục đã lưu file để xetochuchoinghi.net các file vừa được lưu về.

Cắt file PDF bằng Adobe Acrobat DC Pro

Bước 1: Trước tiên cần tải và cài đặt phần tochuchoinghi.netềtochuchoinghi.net Adobe Acrobat DC Pro về tochuchoinghi.netáy tính từ: https://acrobat.adobe.cotochuchoinghi.net/us/en/free-trial-download.httochuchoinghi.netl.