Cách vẽ lại mạch điện phức tạp

Định mức sử dụng ôm đến đoạn mạch đựng năng lượng điện trsinh hoạt, phương thức vẽ lại mạch điện

Pmùi hương pháp vẽ lại mạch điện cơ bản


Định nguyên tắc ôm cho đoạn mạch chứa năng lượng điện trở

Đoạn mạch các điện trlàm việc mắc nối tiếp

R = R1 + R2 + R3I = I1 = I2 = I3U = U1 + U2 + U3

Đoạn mạch những điện trsinh sống mắc tuy vậy song

$dfrac1R=dfrac1R_1+dfrac1R_2+dfrac1R_3$I = I1 + I2 + I3U = U1 = U2 = U3

U = IR; U1 = I1.R1; U1 = I1.R1; U2 = I2.R2; U3 = I3.R3;


các bài luyện tập định pháp luật Ôm đến đoạn mạch chứa điện trở

các bài luyện tập 1. Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ

*

R1=R2=4 Ω; R3=6 Ω; R4=3 Ω; R5=10 Ω; U = 24 V.

You watching: Cách vẽ lại mạch điện phức tạp

Tính điện trlàm việc tương đương của đoạn mạch AB cùng độ mạnh chiếc điện qua từng điện trnghỉ ngơi.


Phân tích bài toán

*

R1=R2=4 Ω; R3=6 Ω; R4=3 Ω; R5=10 Ω; UAB=24 V

Giả sử chiều loại điện từ bỏ A mang đến B, I qua R1 không trở nên phân nhánh => R1 mắc nối tiếp

Tại M, I bị phân nhánh; I’ qua R2; R3 không phân nhánh => (R2 nt R3)//R5; I qua R4 không phân nhánh => đoạn mạch: R1 nt <(R2 nt R3)//R5> nt R4

Giải

R$_23$=R2 + R3=10 Ω;

R$_235$ == 5 Ω;

R=R1 + R$_235$ + R4=12 Ω;

I1=I4=I$_235$=I==2 A;

U$_235$=U$_23$=U5=I$_235$R$_235$=10 V;

I5==1 A;

I2=I3=I$_23$==1 A.


<Ẩn HD>
Những bài tập 2. Cho mạch điện như hình vẽ.

*

R1=2,4 Ω; R3=4 Ω; R2=14 Ω; R4=R5=6 Ω; I3=2 A.

Tính năng lượng điện trsinh sống tương tự của đoạn mạch AB và hiệu điện cầm cố thân nhì đầu các điện trsinh sống.


Hướng dẫn

Phân tích bài toán

R1=2,4 Ω; R3=4 Ω; R2=14 Ω; R4=R5=6 Ω; I3=2 A

Giữa nhì điểm M,N không có năng lượng điện trsinh hoạt => ta có thể chập lại thành một điểm lúc đó mạch trsinh hoạt thành

*

=> đoạn mạch: R1 nt (R2 // R4) nt (R3 // R5)

Giải

R$_24$ ==4,2 Ω

R$_35$ ==2,4 Ω

R=R1 + R$_24$ + R$_35$=9 Ω;

U3=U5=U$_35$=I3R3=8 V;

I$_35$=I$_24$=I1=I==10/3 A;

U2=U4=U$_24$=I$_24$R$_24$=14 V;

U1=I1R1=8 V.


<Ẩn HD>
các bài luyện tập 3. Cho mạch điện như hình mẫu vẽ.

*

a/ Nếu đặt vào AB hiệu điện ráng 100 V thì fan ta rất có thể lôi ra sinh sống hai đầu CD một hiệu điện vắt U$_CD$=40 V và ampe kế chỉ 1 A.

b/ Nếu đặt vào CD hiệu điện cố kỉnh 60 V thì tín đồ ta có thể lấy ra ở nhì đầu AB hiệu điện thay UAB=15 V. Coi điện trnghỉ ngơi của ampe kế không đáng chú ý. Tính quý giá của mỗi điện trlàm việc.


Hướng dẫn

Phân tích bài xích toán

a/ UAB > U$_CD$ => Dòng năng lượng điện đi trường đoản cú A mang lại B, vẽ lại mạch

*

đoạn mạch (R3 nt R2)// R1

U$_AB $= 100V; U$_CD$=40V; I$_A$=1A

b/ U$_CD$ > UAB => Dòng điện đi từ C cho D, vẽ lại mạch

*

đoạn mạch (R3 nt R1)// R2

U$_AB $= 15V; U$_CD$=60V; I$_A$=1A

Giải

a/

I3=I2=I$_A$=1 A;

R2==40 Ω;

U$_AC$=UAB – U$_CD$=60 V;

R3==60 Ω.

b/

U$_AC$=U$_CD$ – UAB=45 V;

I3=I1 ==0,75 A;

R1==đôi mươi Ω.


<Ẩn HD>
Bài tập 4. Cho mạch điện nlỗi hình vẽ

*

UAB = 18V, R1 = R2 = R3 = 6Ω; R4 = 2Ω.

a/ Nối M và B bằng một vôn kế bao gồm điện trnghỉ ngơi rất lớn. Tìm số chỉ của vôn kế.

b/ Nối M cùng B bằng một ampe kế gồm năng lượng điện trsinh hoạt cực kỳ nhỏ. Tìm số chỉ của ampe kế và chiều cái năng lượng điện qua ampe kế.

See more: Các Thao Tác Lập Luận Bình Luận Violet, Soạn Bài Thao Tác Lập Luận Bình Luận


Hướng dẫn

*


<Ẩn HD>
Bài tập 5. Cho mạch điện nhỏng hình vẽ

*

U$_MN$ = 4V; R1 = R2 = 2Ω; R3 = R4 = R5 = 1Ω; R$_A$ = 0; R$_V$ = ∞

a/ Tính R$_MN$

b/ Tính số chỉ của ampe kế cùng vôn kế


Hướng dẫn

*


<Ẩn HD>
bài tập 6. Cho mạch năng lượng điện nhỏng hình vẽ

*

UAB = 7,2V ko đổi; R1= R2 = R3 = 2Ω; R4 = 6Ω. Điện trsống của ampe kế cùng khóa K không đáng chú ý. Tìm số chỉ của ampe kế với U$_AN $khi

a/ K mở

b/ K đóng


Hướng dẫn

*


<Ẩn HD>
Những bài tập 7. Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ

*

UAB = 24V; R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = 10Ω

a/ kiếm tìm RAB

b/ Tính số chỉ của ampe kế


Hướng dẫn

*


<Ẩn HD>
bài tập 8. mang lại mạch năng lượng điện nlỗi hình vẽ

*

UAB =18V; R1 = R2 = R3 = R4 = 6Ω; năng lượng điện trnghỉ ngơi ampe kế ko đáng kể, điện trsinh sống vôn kế cực kỳ phệ.

a/ Tính số chỉ của vôn kế, ampe kế

b/ Đổi địa điểm ampe kế và vôn kế cho nhau. Tính số chỉ của ampe kế và vôn kế bây giờ.


Hướng dẫn

*


<Ẩn HD>
Bài tập 9. Cho mạch điện nhỏng hình vẽ

R1 = R2 = 3Ω; R3 = 2Ω; R4 là trở thành trnghỉ ngơi. U$_BD$ không thay đổi. Ampe kế cùng vôn kế đầy đủ lphát minh.

a/ Ban đầu khóa k mngơi nghỉ, R4 = 4Ω thì vôn kế chỉ 1V. Xác định hiệu điện cố U của nguồn điện. Nếu đóng góp khóa k thì ampe kế cùng vôn kế chỉ từng nào.

b/ Đóng khóa k với dịch rời bé chạy C của biến chuyển trở R4 từ đầu phía trái sáng sủa đầu bên yêu cầu thì số chỉ của ampe kế I$_A$biến đổi như thế nào?

*


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
Những bài tập 10. Cho mạch năng lượng điện nhỏng hình vẽ

*

3 vôn kế tương tự nhau. Hỏi vôn kế V1 chỉ giá trị bao nhiêu biết U$_V$ = 5V cùng U$_V2$ = 2V


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
các bài tập luyện 11. lúc mắc điện trở R thông liền với mạch bao gồm hai ampe kế mắc tuy vậy tuy nhiên vào nguồn tích điện gồm hiệu điện cầm U không đổi thì ampe A1 chỉ I1 = 2A; ampe kế A2 chỉ I2 = 3A. trường hợp gửi nhì ampe kế thành nối tiếp thì chúng phần đa chỉ I = 4A. Nếu chỉ mắc R vào nguồn điện bên trên thì cái năng lượng điện qua R là từng nào.


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
Bài tập 12. Cho mạch điện nlỗi hình vẽ

ampe kế A1; A2; A3 bao gồm thuộc điện trsống R$_A$; những năng lượng điện trsinh sống R bao gồm thuộc quý hiếm. Biết rằng ampe kế A1 chỉ 0,2A; ampe kế A2chỉ 0,8A. Hỏi ampe kế A3 chỉ bao nhiêu?

*


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
Những bài tập 13. Một mạch điện tất cả vo hạn đều team cấu tạo từ 3 điện trsinh hoạt kiểu như nhau r nhỏng hình vẽ. Tính năng lượng điện trsinh hoạt tương đương của mạch điện. Coi rằng câu hỏi vứt đi nhóm điện trngơi nghỉ (1) thì cũng không làm cho chuyển đổi điện trngơi nghỉ tương tự của toàn mạch.

*


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
bài tập 14. Cho 2013 ampke kế không lý tưởng; 2013 vôn kế tương đương nhau ko lí tưởng mắc nlỗi hình, ampe kế A1 chỉ 2A; ampe kế A2 chỉ 1,5A; vôn kế V1 chỉ 503,5V. Hãy tìm tổng thể chỉ của 2013 vôn kế vào mạch.

*


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
các bài tập luyện 15 Cho mạch năng lượng điện nlỗi hình vẽ

R2 = 10Ω. U$_MN$ = 30V. Biết Lúc k1 đóng; k2 msống ampe kế chỉ 1A. khi k1 đóng; k2 đóng thì ampe kế A chỉ 2A. Tìm cường độ mẫu điện qua từng năng lượng điện trngơi nghỉ cùng số chỉ của ampe kế A Khi cả hai khóa k1 cùng k2 thuộc đóng góp.

*


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
Bài tập 16. Có nhì loại năng lượng điện trngơi nghỉ 5Ω và 7Ω. Tìm số năng lượng điện trnghỉ ngơi mỗi loại thế nào cho khi ghnghiền thông suốt ta được điện trở tổng số 95Ω với số điện trsinh sống là nhỏ duy nhất.


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
các bài tập luyện 17. Có 50 chiếc năng lượng điện trlàm việc, gồm 3 các loại 1Ω; 3Ω và 8Ω.

a/ Tìm số phương pháp lựa chọn số năng lượng điện trsinh sống mỗi các loại làm sao để cho Lúc ghnghiền thông suốt ta được điện trở tổng cộng 100Ω

b/ Tìm phương pháp lựa chọn số năng lượng điện trsinh sống từng các loại sao cho Khi ghnghiền tiếp liền ta được năng lượng điện trngơi nghỉ tổng số là 100Ω cùng toàn bô các loại năng lượng điện trlàm việc 1Ω với 3Ω là nhỏ tuổi độc nhất.


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
Những bài tập 18. Có một điện trsinh sống r = 5Ω

a/ Phải cần sử dụng buổi tối tđọc bao nhiêu điện trsinh sống kia để mắc thành mạch tất cả điện trở 3Ω. Xác định số năng lượng điện trở r, lập luận, vẽ sơ đồ mạch.

b/ Hỏi đề xuất dùng tối thiểu bao nhiệu năng lượng điện trsống đó nhằm mắc thành mạch gồm điện trnghỉ ngơi 7Ω. Xác định số điện trlàm việc r, lập luận với vẽ sơ đồ gia dụng mạch.


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
các bài tập luyện 19.Cho mạch điện như hình vẽ

R1 = 16Ω; R2 = R3 = 24Ω; R4 là 1 trong những vươn lên là trsinh sống. UAB = 48V

Mắc vào nhị điểm CD vôn kế bao gồm năng lượng điện trnghỉ ngơi không nhỏ.

See more: Cách Tắt Tự Chạy Video Trên Facebook Bằng Điện Thoại, Máy Tính

a/ Điều chỉnh thay đổi trnghỉ ngơi để R4 = 20Ω. Tìm số chỉ của vôn kế. Cho biết cực dương của vôn kế buộc phải mắc vào điểm nào

b/ Điều chỉnh đổi thay trsống cho đến lúc vôn kế chỉ số 0. Tìm hệ thức thân các điện trngơi nghỉ R1; R2; R3; R4

*


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
các bài tập luyện 20. Cho mạch năng lượng điện nlỗi hình vẽ

Trong vỏ hộp bí mật X gồm mạch điện ghép bởi vì các điện trsống giống nhau, từng điện trnghỉ ngơi có mức giá trị Ro. Người ta đo năng lượng điện trtrọng điểm hai đầu dây ra 2 với 4 làm sao cho tác dụng R$_24$ = 0. Sau kia theo thứ tự đo cặp đầu dây sót lại mang đến kết quả R12 = R$_14$ = R$_23$ = R$_34$ =5Ro/3 và R$_13$ = 2Ro/3. Xác định biện pháp mắc dễ dàng duy nhất các năng lượng điện trngơi nghỉ vào vỏ hộp kín trên.

*


Hướng dẫn
<Ẩn HD>

Bài thuộc nhà đề:


định nguyên lý Ôm
Twitter Facebook
VẬT LÝ 10 | VẬT LÝ 11 | VẬT LÝ 12 | TÀI LIỆU VẬT LÝ TOÁN 10 | TOÁN 11 | TOÁN 12 | HỌC247
Theo dõi
Đăng nhập
Notify of
new follow-up comments new replies to lớn my comments
0 BÌNH LUẬN
Inline Feedbacks
Xem tổng thể bình luận
Search for:
wpDiscuz
0
0
Tmê say gia thảo luậnx
()
x
| Reply
Insert

Chuyên mục: Chia sẻ