Cách tính tổng hàng ngang trong excel

-
Excel cho tochuchoinghi.net 365 Excel cho tochuchoinghi.net 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Xem thêm...Ít hơn

Bạn có thể nhanh chóng tính tổng cho dữ liệu trong bảng Excel bằng cách bật tùy chọn Hàng Tổng, rồi sử dụng một trong số các hàm được cung cấp trong danh sách thả xuống cho từng cột của bảng. Các lựa chọn mặc định Hàng Tổng sử dụng hàm SUBTOTAL,cho phép bạn bao gồm hoặc bỏ qua các hàng bảng ẩn, tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng các hàm khác.

Bạn đang xem: Cách tính tổng hàng ngang trong excelBấm vào vị trí bất kỳ trong bảng.

Đi đến Mục Công cụ > Thiếtkế , rồi chọn hộp kiểm cho Hàng Tổng.

Hàng Tổng sẽ được chèn vào cuối bảng của bạn.


Lưu ý: Nếu bạn áp dụng công thức cho một hàng tổng, sau đó chuyển đổi bật và tắt hàng tổng, tất cả Excel sẽ nhớ công thức của bạn. Trong ví dụ trước, chúng tôi đã áp dụng hàm SUM vào hàng tổng. Khi bạn áp dụng hàng tổng lần đầu tiên, các ô sẽ trống.


Bạn có thể nhanh chóng tính tổng cho dữ liệu trong bảng Excel bằng cách bật tùy chọn Hàng Tổng, rồi sử dụng một trong số các hàm được cung cấp trong danh sách thả xuống cho từng cột của bảng. Các lựa chọn mặc định Hàng Tổng sử dụng hàm SUBTOTAL,cho phép bạn bao gồm hoặc bỏ qua các hàng bảng ẩn, tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng các hàm khác.Bấm vào vị trí bất kỳ trong bảng.

Đi tới Bảng > Hàng Tổng.

Hàng Tổng sẽ được chèn vào cuối bảng của bạn.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Game Battlefield 2 Thành Công 100%, Battlefield 2


Lưu ý: Nếu bạn áp dụng công thức cho một hàng tổng, sau đó chuyển đổi bật và tắt hàng tổng, tất cả Excel sẽ nhớ công thức của bạn. Trong ví dụ trước, chúng tôi đã áp dụng hàm SUM vào hàng tổng. Khi bạn áp dụng hàng tổng lần đầu tiên, các ô sẽ trống.


Bạn có thể nhanh chóng tính tổng dữ Excel bảng bằng cách bật tùy chọn Bật/tắt hàng tổng.

Bấm vào vị trí bất kỳ trong bảng.

Bấm vào tab Thiết kế Bảng > chọn Kiểu >Hàng Tổng.

Hàng Tổng sẽ được chèn vào cuối bảng của bạn.

Đặt hàm tổng hợp cho một ô Hàng Tổng


Lưu ý: Đây là một trong một số tính năng beta và hiện chỉ khả dụng cho một phần của Người dùng nội bộ Office vào thời điểm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục tối ưu hóa các tính năng này trong vài tháng tới. Khi chúng đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ phát hành chúng cho tất cả Người dùng nội bộ Office và người đăng ký tochuchoinghi.net 365.


Hàng Tổng cho phép bạn chọn hàm tổng hợp dùng cho từng cột.

*

Bấm vào ô trong Hàng Tổng bên dưới cột bạn muốn điều chỉnh, rồi bấm vào danh sách thả xuống xuất hiện bên cạnh ô.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Chèn hàng tổng

Tổng quan về các bảng Excel

Video: Tạo bảng Excel bảng

Tạo hoặc xóa bảng trong Excel

Định dạng bảng Excel

Đổi kích cỡ cho bảng bằng cách thêm hoặc loại bỏ hàng và cột

Lọc dữ liệu trong một dải ô hoặc bảng

Chuyển đổi bảng thành phạm vi

Sử dụng tham chiếu có cấu trúc Excel bảng

Các trường tổng phụ và tổng trong báo cáo PivotTable

Các trường tổng phụ và tổng trong PivotTable

Các vấn đề tương thích liên quan đến bảng Excel

Xuất bảng Excel sang SharePoint


*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia tochuchoinghi.net Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Thank you! Any additional feedback? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
tochuchoinghi.net Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © tochuchoinghi.net 2022