Cách tính tháng trong excel

-

Công thức tính tháng trong excel là một trong những từ khóa được gg search nhiều nhất về chủ đề công thức tính tháng trong excel. Trong bài viết này, tochuchoinghi.net sẽ viết bài viết tổng hợp công thức tính tháng trong excel mới nhất 2020.

Bạn đang xem: Cách tính tháng trong excel

*

giống như bạn đủ nội lực biết, Microsoft Excel lưu trữ mỗi ngày giống như một số serial mới lạ bắt đầu bằng 1 đại diện cho 1 tháng 1 năm 1900. do đó, khi bạn trừ chúng, một phép tính số học bình thường xảy ra:

= B2-A2

gợi ý 2. Trừ ngày sử dụng hàm DATEDIF

Nếu công thức trên có vẻ quá đơn giản, bạn đủ nội lực đạt được cùng một hiệu quả bằng mẹo sử dụng hàm DATEDIF của Excel:

= DATEDIF (A2, B2, “d”)

ảnh sau đây cho thấy rằng cả hai phép tính đều trả về kết quả giống hệt nhau, ngoại trừ loại 4 trong đó hàm DATEDIF trả về lỗi #NUM. Hãy tìm ra tại sao vì sao điều đó xảy ra.

Khi bạn trừ một ngày nhỏ hơn (1 tháng 5 năm 2015) cho một ngày lớn hơn (6 tháng 5 năm 2015), hiệu quả sẽ trả về số âm (-5). tuy nhiên, cú pháp của hàm DATEDIF k cho phép ngày bắt đầu lớn hơn ngày chấm dứt và vì thế nó trả về lỗi.

*

ví dụ 3. Trừ một ngày từ ngày hiện tại

Để trừ một ngày từ ngày hôm nay, bạn đủ sức sử dụng một trong hai phương pháp trên. Chỉ cần sử dụng tính năng TODAY () thay vì ngày:

= TODAY () – A2

hoặc là

= DATEDIF (A2, TODAY (), “d”)

giống như trong gợi ý trước, cả hai mẹo đều sử dụng việc tốt khi ngày hôm nay lớn hơn ngày bạn trừ đi, nếu không DATEDIF sẽ báo lỗi:

*

ví dụ 4. Trừ ngày dùng hàm DATE

Nếu bạn muốn get ngày của cách thức phân phối, nhập ngày, dùng hàm DATE (năm, tháng, ngày) và trừ đi một ngày không giống.Ví dụ: phương thức sau trừ ngày 20 tháng 5 năm 2015 cho ngày 15 tháng 5 năm 2015 và trả lại hiệu quả 5 ngày:= DATE (2015, 5, 20) – NGÀY (2015, 5, 15)

*

tổng kết, để trừ ngày tháng trong Excel, bạn nên sử dụng tùy chọn đơn giản và rạch ròi nhất – chỉ cần trừ một ngày trực tiếp từ một ngày khác.

Nếu bạn muốn tính số tháng hoặc năm giữa hai ngày, hàm DATEDIF là phương pháp duy nhất.

hiện giờ ta đã biết phương pháp trừ hai ngày, ta hãy xem làm sao để đủ nội lực thêm hoặc trừ ngày, tháng, hoặc năm cho một ngày nhất định. Có một số hàm Excel phù hợp cho mục tiêu này, việc sử dụng cái nào phụ thuộc vào đơn vị bạn mong muốn cộng hoặc trừ.

làm thế nào ĐỂ TRỪ HOẶC CỘNG THÊM NGÀY TRONG EXCEL:

Nếu bạn có một ngày trong một ô nào đó hoặc một mục lục ngày trong cột, bạn đủ nội lực cộng hoặc trừ một số ngày nhất định cho những ngày đó bằng mẹo dùng một phép toán số học tương ứng.

ví dụ 1. cách cộng thêm ngày vào một ngày trong Excel

cách thức chung để thêm một số ngày cụ thể cho một ngày giống như sau:

=Date + N ngày

Ngày đủ nội lực được nhập bằng nhiều cách:

Là một ô tham chiếu, ví dụ: = A2 + 10sử dụng hàm DATE (năm, tháng, ngày), ví dụ: = DATE (2015, 5, 6) + 10Là hiệu quả của một hàm không giống. Ví dụ: để thêm số ngày cho ngày hiện giờ, hãy sử dụng hàm TODAY (): = TODAY () + 10

ảnh sau minh họa các mẹo trên. Ngày cho đến nay là 6 tháng 5 năm 2015:

*
Chú ý: kết quả của các phương pháp trên là một số thứ tự đại diện cho ngày. Để hiển thị nó dưới dạng ngày tháng, hãy chọn (các) ô và nhấn Ctrl + 1 để xây dựng hộp thoại Format Cells. Trên tab Number, lựa chọn Date trong mục lục Category, và sau đó lựa chọn định hướng ngày bạn muốn.

ví dụ 2. Trừ ngày từ ngày trong Excel

Để trừ một số ngày từ một ngày nhất định, bạn thực hiện lại một phép tính số học thông thường. Sự khác biệt duy nhất từ ​​ví dụ trước đây là bạn gõ dấu trừ cho dấu cộng ?

=Date  N ngày

Dưới đây là một vài ví dụ:

= A2 – 10= DATE (2015, 5, 6) – 10= TODAY () – 10

*

phương pháp cộng hoặc trừ tuần (từ ngày):

Trong trường hợp bạn muốn cộng hoặc trừ tuần cho một ngày nhất định, bạn đủ nội lực dùng cùng một bí quyết như thêm / bớt ngày, và nhân số số tuần cho 7:

Cộng thêm tuần vào một ngày trong Excel:

= A2 + N tuần * 7

gợi ý, bạn cộng 3 tuần cho ngày trong ô A2, sử dụng bí quyết sau: = A2 + 3 * 7.

Trừ tuần diễn ra từ ngày trong Excel:

= A2 – N tuần * 7

Để trừ 2 tuần kể từ ngày hôm nay, bạn viết = TODAY () – 2 * 7.

làm sao để để cộng, trừ tháng từ ngày trong Excel:

Nếu bạn muốn cộng hoặc trừ một số tháng nhất định cho một ngày, bạn đủ nội lực dùng tính năng DATE hoặc EDATE, giống như được trình bày dưới đây.

ví dụ 1. Cộng tháng cho một ngày với hàm DATE

Chẳng hạn, quét một danh sách ngày trong cột A, nhập số tháng bạn mong muốn cộng (số dương) hoặc trừ (số âm) trong một số ô, gọi là C2.

Nhập phương thức sau vào ô B2 và dẫn góc của ô xuống để sao chép bí quyết vào các ô khác:

= DATE (YEAR (A2), MONTH (A2) + $ C $ 2, DAY (A2))

*

ngày nay, chúng ta hãy xem kết quả. Logic của phương thức là dĩ nhiên và dễ dàng. Hàm DATE (năm, tháng, ngày) có những lập bàn luận sau:

Năm của ngày trong ô A2;Tháng của ngày trong A2 + số tháng mà bạn chỉ định trong ô C2 vàNgày của ngày trong A2.

Xem thêm: Giáo Trình Hướng Dẫn Sử Dụng Altium Designer 17 Pdf, Hướng Dẫn Sử Dụng Altium Designer 17

không khó khăn phải không nào. Nếu bạn gõ một số âm trong C2, mẹo sẽ trừ đi các tháng thay vì thêm chúng:

*

Đương nhiên, k có gì ngăn cản bạn gõ dấu trừ trực tiếp trong phương pháp để trừ đi tháng diễn ra từ ngày:

=DATE (YEAR (A2), MONTH (A2) – $ C $ 2, DAY (A2))

Và chắc chắn, bạn đủ sức gõ số tháng để cộng hoặc trừ trong bí quyết thay vì tham chiếu ô:

= DATE (YEAR (ngày), MONTH (ngày) + N tháng, DAY (ngày))

Các công thức thực sự có thể trông như sau:

Cộng tháng vào ngày:= DATE (YEAR (A2), MONTH (A2) + 2, DAY (A2))

Trừ tháng vào ngày:DATE (YEAR (A2), MONTH (A2) – 2, DAY (A2))

ví dụ 2. Cộng hoặc trừ tháng cho một ngày với Excel EDATE

Microsoft Excel phân phối một hàm trả về một ngày là một số nhất định trước hoặc sau ngày khởi đầu n tháng – hàm EDATE. Nó có sẵn trong các phiên bản hiện đại của Excel 2007, 2010, 2013 và 2016.

Trong hàm EDATE (start_date, months), bạn cung cấp hai đối số sau:

Start_date – ngày bắt đầu đếm số tháng.Months – số tháng để cộng (một giá trị dương) hoặc trừ (một giá trị âm).

mẹo sau được dùng trên cột thời gian cho hiệu quả giống hệt giống như hàm DATE trong ví dụ trước:

*
Khi dùng hàm EDATE, bạn cũng đủ nội lực chỉ định ngày khởi đầu và số tháng để thêm / trừ trực tiếp trong mẹo. Ngày nên được nhập bằng hướng dẫn sử dụng tính năng DATE hoặc là hiệu quả của các mẹo không giống. Ví dụ:

công thức thêm 10 tháng từ 7 tháng 5 năm 2015.

Để trừ tháng: = EDATE (TODAY (), -10)

cách thức trừ 10 tháng từ khi ngày hôm nay.

chú ý. Hàm EDATE trả về một số đại diện cho ngày. Để buộc Excel hiển thị nó như một ngày, bạn nên ứng dụng định hướng Ngày cho các ô chứa cách thức.

Excel dành cho chuyên gia: gia tăng kết quả làm việc thêm 50% với VBA trong Excel

làm sao để ĐỂ TRỪ HOẶC THÊM NẲM VÀO NGÀY TRONG EXCEL:

Thêm năm vào một ngày trong Excel được thực hiện tương tự như thêm tháng. Bạn sử dụng lại hàm DATE (năm, tháng, ngày), nhưng lần này bạn chỉ định bạn mong muốn thêm bao nhiêu năm nữa:

= DATE (YEAR (ngày) + N năm, MONTH (ngày), DAY (ngày))

Trong bảng tính Excel của bạn, các cách thức đủ nội lực trông như sau:

Để thêm năm vào một ngày trong Excel:

= DATE (YEAR (A2) + 5, MONTH (A2), DAY (A2))

phương thức thêm 5 năm cho ngày trong ô A2.

Để trừ năm kể từ ngày trong Excel:

= DATE (YEAR (A2) – 5, MONTH (A2), DAY (A2))

bí quyết trừ 5 năm bắt đầu từ ngày trong ô A2.

Nếu bạn gõ số năm để thêm (số dương) hoặc trừ (số âm) trong một số ô và sau đó tham chiếu ô đó trong hàm DATE, bạn sẽ nhận được một mẹo tổng quát:

*

Thêm / xóa ngày, tháng và năm.

Nếu bạn Quan sát cẩn thận hai gợi ý trước đây, chắc bạn vừa mới đoán được mẹo cộng hoặc trừ năm, tháng và ngày từ một ngày trong mẹo.

Để thêm năm, tháng, ngày:

= DATE (YEAR (ngày) + X năm, MONTH (ngày) + Y tháng, DAY (ngày) + Z ngày)

Để trừ năm, tháng, ngày:

= DATE (YEAR (ngày) – X năm, MONTH (ngày) – Y tháng, DAY (ngày) – Z ngày)

ví dụ, cách thức sau thêm 2 năm, 3 tháng và trừ 15 ngày tính từ lúc ngày trong ô A2:

= DATE (YEAR (A2) + 2, MONTH (A2) + 3, DAY (A2) – 15)

áp dụng cho cột ngày tháng của gợi ý, cách thức có dạng sau:

= DATE (YEAR (A2) + $ C $ 2, MONTH (A2) + $ D $ 2, DAY (A2) + $ E $ 2)

*

cách cộng và trừ thời gian trong Excel

Trong Microsoft Excel, bạn có thể cộng hoặc trừ thời gian bằng hàm TIME. Nó cho phép bạn hoạt động theo thời gian tổ chức (giờ, phút và giây) chính xác theo phương pháp bạn giải quyết năm, tháng và ngày với hàm DATE.

Để thêm thời gian trong Excel:

= A2 + TIME (giờ, phút, giây)

Để trừ thời gian trong Excel:

= A2 – TIME (giờ, phút, giây)

Ô A2 chứa trị giá thời gian mà bạn muốn cải thiện.

ví dụ, để thêm 2 giờ, 30 phút và 15 giây vào thời gian trong ô A2, bạn đủ nội lực dùng bí quyết sau:

= A2 + TIME (2, 30, 15)

Nếu bạn mong muốn cộng và trừ thời gian hợp nhất trong một công thức, chỉ cần thêm dấu trừ vào các giá trị tương ứng:

= A2 + TIME (2, 30, -15)

phương pháp trên thêm 2 giờ 30 phút vào ô A2 và trừ 15 giây.

ngoài ra, bạn đủ sức nhập thời gian bạn mong muốn refresh trong một số ô, và tham chiếu những ô đó trong mẹo của bạn: