Cách hiện wifi trên laptop

Lỗi mới gặp… Tình hình là sau thời điểm mình khởi động laptop lên để làm vấn đề nhỏng bao ngày thì chạm chán cần lỗi sẽ là hình tượng mạng WiFi bên trên Laptop bị mất tích không một nguyên do, tuy nhiên trước kia bản thân vẫn sẽ áp dụng thông thường. Và tất nhiên mạng internet cũng bị mất luôn luôn