Cách chỉnh trang trong word

-
Publisher cho tochuchoinghi.net 365 Publisher 2021 Publisher 2019 Publisher 2016 Publisher 2013 Publisher 2010 Publisher 2007 Xem thêm...Ít hơn

Kích thước trang liên quan đến vùng của ấn phẩm. Kích cỡ giấy hoặc trang tính là kích cỡ của giấy được dùng để in.

Bạn đang xem: Cách chỉnh trang trong word

Hướng liên quan đến bố trí khổ dọc (dọc) hoặc khổ ngang (ngang). Để biết thêm thông tin về cách thay đổi hướng, hãy xem mục Thay đổi hướng trang.

Trong bài viết này

Giới thiệu về kích thước trang, kích cỡ giấy và hướng ngang/dọc

Bất kỳ bố trí ấn phẩm nào bạn chọn trong Publisher cũng đều có kích thước và hướng trang thường được dùng nhất dành cho kiểu ấn phẩm cụ thể. Bạn có thể thay đổi kích thước và hướng trang, cũng như xem trước các thay đổi trong nhóm Thiết lập Trang ở tab Thiết kế Trang. Bạn có thể thay đổi kích cỡ và hướng, giấy, cũng như xem trước các thay đổi và mối quan hệ giữa kích thước trang và kích cỡ giấy trong tab In ở Dạng xem Backstage. Để biết thêm thông tin về tab In, vui lòng xem: In.

Bằng cách đặt kích cỡ hoặc hướng trang và hướng giấy riêng biệt, bạn có thể kiểm soát vị trí trang trên giấy và tránh in lệch. Bạn cũng có thể tạo nội dung tràn ra ngoài lề của trang bằng cách in trên giấy lớn hơn ấn phẩm của bạn đồng thời cắt về kích cỡ hoàn tất và bạn có thể in nhiều trang trên một trang tính.

Kích thước trang, kích cỡ giấy hoặc hướng của từng trang riêng lẻ

Bạn không thể thay đổi kích thước trang, kích cỡ giấy hoặc hướng của từng trang riêng lẻ trong một ấn phẩm nhiều trang. Để tạo ra một ấn phẩm nhiều trang có nhiều trang riêng lẻ khác nhau, bạn phải tạo các ấn phẩm riêng biệt cho từng kích cỡ giấy, kích thước trang hoặc hướng khác nhau, rồi kết hợp ấn phẩm đã in theo cách thủ công.

Đầu Trang

Thay đổi kích thước trang

Quy trình này cho phép đặt kích cỡ ấn phẩm của bạn. Ví dụ: bạn có thể sử dụng phương pháp này để chọn kích cỡ ấn phẩm đã in để in áp phích có kích thước 22 inch x 34 inch khi in ra — bất kể máy in bạn dùng có thể xử lý cả một tờ giấy lớn hoặc nếu bạn muốn in áp phích thành một số tờ giấy xếp kề nhau (được gọi là xếp lớp).


Lưu ý: Bạn có thể tạo ấn phẩm lớn với kích thước 240 inch x 240 inch.


Chọn kích thước trang

Chọn tab Thiết kế Trang.

*

Tạo kích thước trang tùy chỉnh

Chọn tab Thiết kế Trang.

Xem thêm: Liệu Bạn Có Thể Thay Thủy Tinh Thể Được Mấy Lần ? Www Liệu Bạn Có Thể Thay Thủy Tinh Thể Được Mấy Lần

Trong nhóm Thiết lập Trang, chọn Kích cỡ, rồi Tạo Kích thước Trang Mới. Bên dưới Trang, nhập chiều rộng và chiều cao bạn muốn.

Đầu Trang

Thay đổi kích cỡ giấy

Máy in bạn dùng sẽ quyết định các kích cỡ giấy mà bạn có thể in. Để kiểm tra phạm vi các kích cỡ giấy mà máy in của bạn có thể in, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn dành cho máy in hoặc xem kích cỡ giấy hiện đang được đặt cho máy in của bạn trong hộp thoại Thiết lập In.

Để in ấn phẩm trên các tờ giấy vừa với kích thước trang ấn phẩm, hãy đảm bảo rằng kích thước trang và kích cỡ giấy phải giống nhau. Nếu bạn muốn in ấn phẩm với một kích cỡ giấy khác — ví dụ: để tạo nội dung tràn ra ngoài hoặc in nhiều trang trên một tờ giấy — chỉ cần thay đổi kích cỡ giấy.

Trên menu Tệp, bấm vào Thiết lập In.

Trong hộp thoại Thiết lập In, bên dưới Giấy, chọn kích cỡ giấy bạn muốn từ danh sách Kích cỡ.

Đầu Trang

Thay đổi hướng trang

Bạn có thể thay đổi hướng của trang qua lại giữa Khổ dọc và Khổ ngang.

Chọn tab Thiết kế Trang.

*

Trong nhóm Thiết lập Trang, chọn menu thả xuống Hướng và chọn một Khổ dọc hoặc Khổ ngang.

Đầu Trang

Thay đổi đơn vị đo của thước

Bạn cần đo tài liệu của mình theo centimet chứ không phải inch? Bạn có thể thay đổi đơn vị của thước thành centimet, pica, điểm hoặc pixel, cùng với inch.

Bấm vào Tệp > Tùy chọn > Nâng cao và cuộn đến cài đặt Hiển thị. Tìm kiếm mục Hiển thị số đo theo đơn vị và thay đổi đơn vị đo.