1 calo bằng bao nhiêu jun

-

đến hỏi : trong thực tế bạn ta còn dùng đơn vị calo(kí hiệu cal) nhằm đo nhiệt lượng 1 cal=4,186 J. hãy cho thấy 1 Jun bởi bn cal? chỉ góp cùng với mn ơi


*

*

Trong thực tế người ta còn dùng đơn vị calo nhằm đo nhiệt lượng. 1 cal = 4,186 J. Hãy cho biết thêm 1 J bằng từng nào cal?

Phản ứng tổng phù hợp glucozơ vào hoa cỏ như sau:

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 + 2813 kJ.quý khách sẽ xem: 1 jun bởi bao nhiêu calo

Trung bình một phút ít, mỗi cmét vuông bề mặt trái khu đất bắt buộc cảm nhận khoảng năng lượng khía cạnh ttránh là từng nào Calo nhằm vào 22 giờ 26 phút ít 10 lá xanh cùng với diện tích S từng lá là 10 cm2 tạo thành được một,8 gam glucozơ. Biết năng lượng phương diện trời chỉ sử dụng 10 % vào làm phản ứng tổng phù hợp glucozơ (biết: 1 cal = 4,19 J):

A.

Bạn đang xem: 1 calo bằng bao nhiêu jun

0,5cal

B. 0,48cal

C. 5cal

D. 0,05cal

Một nóng đun nước bằng nhôm tất cả gồm cân nặng 400g, cất 3 llượng nước được đun bên trên phòng bếp. khi nhận thấy nhiệt lượng 740KJ thì ấm đạt mang đến ánh nắng mặt trời 80°C. Hỏi ánh sáng lúc đầu của ấm, biết CAl = 880 J/kg.K, CH2O = 4190 J/kg.K.

A. 8,15°C

B. 8,15 K

C. 22,70 C

D. 22,7 K

Đáp án C

Nhiệt lượng thu vào:

QH2O = mH2O.CH2O (t – t1 ) = 1005600 − 125700

QAl = mAl.CAl (t – t1 ) = 28160 – 352t1

Nhiệt lượng ấm nhôm đựng nước nhận được :

QH2O + QAl = 740.103 → t = 22,70C

Một ấm đun nước bằng nhôm tất cả m = 350g, cất 2,75kg nước được đun trên bếp. Khi nhận được nhiệt lượng 650 kJ thì nóng đạt đến nhiệt độ 60 o C . Hỏi nhiệt độ ban sơ của nóng, biết c A l = 880 J/kilogam.K, c n ư ớ c = c n = 4190 J/kg.K.

A. đôi mươi o C

B. 5 , 1 o C

C. 3 , 5 o C

Chọn B.

Xem thêm: Tải Brush Photoshop Free Ý Tưởng, 60 Photoshop Brushes Miển Phí Tuyệt Đẹp

Nhiệt lượng thu vào:

Q t h u = Q n + Q A l

= m n c n t - t 1 + m A l c A l t - t 1

= 2,75.4190.(60 – t 1 ) + 0,35.880.(60 – t 1 )

= 709830 – 11830,5 t 1 .

Mặt khác 709830 – 11830,5 t 1 = 650000

⟹ t 1 = 5 , 1 o C

Một nóng đun nước bằng nhôm gồm bao gồm trọng lượng 400g, cất 3 lsố lượng nước được đun trên phòng bếp. Lúc nhận thấy nhiệt lượng 740KJ thì ấm đạt mang đến nhiệt độ 80 ° C . Hỏi ánh nắng mặt trời ban sơ của ấm, biết C A l = 880 J / k g . K , C H 2 O = 4190 J / k g . K .

A. 8 , 15 ° C

B. 8,15 K

C. 22 , 7 ° C

D. 22,7 K

Đáp án C

Nhiệt lượng thu vào:

QH2O = mH2O.CH2O(t – t1 ) = 1005600 – 12570t1

QAl = mAl.CAl(t – t1 ) = 28160 – 352t1

Nhiệt lượng nóng nhôm đựng nước nhấn được: QH2O + QAl = 740.103

=> t = 22,70C

Một ấm đun nước bằng nhôm gồm m = 350g, cất 2,75kg nước được đun trên nhà bếp. khi nhận ra nhiệt độ lượng 650KJ thì ấm đạt cho ánh sáng 60 ∘ C . Hỏi ánh nắng mặt trời ban sơ của nóng, biết C A l = 880 J/kg.K, C H 2 O = 4190 J/kilogam.K.

Một nóng đun nước bằng nhôm có m = 350 g , cất 2,75kg nước được đun bên trên phòng bếp. Khi nhận thấy sức nóng lượng 650 kJ thì ấm đạt cho ánh sáng 60 ° C . Hỏi ánh sáng ban đầu của nóng, biết c A L = 880 J / k g . K , c n ư ớ c = c n = 4190 J / k g . K .

A. 20 ° C

B. 5 , 1 ° C

C. 3 , 5 ° C

D. 6 , 5 ° C

Chọn B.

Nhiệt lượng thu vào:

Qthu = Qn + QAl = mn.cn.(t – t1) + mAl.cAl.(t – t1)

Mặt không giống 709830 – 11830,5t1 = 650000 ⟹ t1 = 5,1 oC

Một cốc nhôm m = l00g chứa 300g nước làm việc nhiệt độ trăng tròn o C . Người ta thả vào cốc nước một thìa đồng khối lượng 75g vừa đúc kết từ bỏ nồi nước sôi 100 o C . Xác định nhiệt độ của nước trong cốc khi tất cả sự thăng bằng sức nóng. Bỏ qua các hao tổn phí nhiệt độ ra bên ngoài. Lấy C A l = 880 J/kg.K, C C u = 380 J/kg.K, C H 2 O = 4190 J/kg.K.