tổ chức hội nghị nhà chung cư

Tổ chức hội nghị nhà chung cư không còn xa lạ gì với chúng ta, nhưng tổ chức sao cho hợp lệ, hãy cùng tôi giải đáp một số thắc mắc của người dân đang sống trong các tòa nhà chung cư.

Câu hỏi “Tòa nhà chung cư nơi tôi ở chưa có ban quản trị. Chúng tôi đã tổ chức hội nghị nhà chung cư nhưng không được UBND quận công nhận vì chưa đạt số người đi bầu yêu cầu là 50%. Xin cho biết để được công nhận thì cần điều kiện gì?”.

Theo quy định tại Điều 71 nhà chung cư phải có Ban quản trị. Ban quản trị nhà chung cư là người đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích của các chủ sở hữu và những người sử dụng trong quá trình sử dụng nhà chung cư.

Trong khoảng thời hạn không quá 12 tháng, kể từ ngày chung cư được đưa vào khai thác, sử dụng, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức hội nghị các chủ sở hữu và người sử dụng (sau đây gọi là Hội nghị nhà chung cư) để bầu Ban quản trị. Chủ đầu tư có trách nhiệm chuẩn bị nội dung liên quan để thông qua Hội nghị nhà chung cư xem xét, quyết định. Khi chưa thành lập được Ban quản trị thì chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các công việc của Ban quản trị.

tổ chức hội nghị nhà chung cư

Vinaconex tổ chức thành công Hội nghị nhà chung cư lần thứ nhất Cụm nhà N05

Bên cạnh đó, Điều 11 Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư cũng quy định: “Hội nghị nhà chung cư là hội nghị các chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư có thể cử đại diện hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Hội nghị. Hội nghị có thể tổ chức cho một nhà chung cư hoặc một cụm nhà chung cư. Trường hợp tổ chức Hội nghị cho một nhà chung cư thì số người tham dự phải có số lượng trên 50% tổng số chủ sở hữu và người sử dụng. Trường hợp tổ chức Hội nghị cho một cụm nhà chung cư thì mỗi nhà chung cư phải cử đại biểu tham dự, số đại biểu tham dự của mỗi nhà chung cư phải có số lượng trên 10% số chủ sở hữu và người sử dụng”.

tổ chức hội nghị nhà chung cư

Sau khi bình chọn xong ban quản trị của cụm nhà N05

Theo quy định nói trên thì số người tham dự Hội nghị nhà chung cư phải đạt mức: trên 50% tổng số chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư đối với Hội nghị của một nhà chung cư hoặc trên 10% số dân cư và chủ sở hữu đối với Hội nghị của một cụm nhà chung cư.

Như vậy, nếu số dân cư và chủ sở hữu của một nhà chung cư tham dự chưa đạt 50% thì chủ đầu tư phải tiếp tục tuyên truyền, vận động dân cư trong nhà chung cư đó tham gia Hội nghị và tổ chức lại Hội nghị nhà chung cư.

Chỉ khi số người tham dự Hội nghị trên 50% tổng số chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư thì Ban quản trị do Hội nghị đó bầu ra mới được UBND quận công nhận.

Leave a Reply