Tổ chức hội nghị cán bộ công chức

Tổ chức hội nghị cán bộ công chức nhằm phát huy quyền dân chủ của các cán bộ, công nhân viên. Thường năm các đơn vị các bộ, các cấp tổ chức hội nghị là nơi các đại biểu tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp cho các vấn đề khó khăn và thách thức để đưa ra hướng tiếp tục phát triển, đặc biệt là nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động công tác việc công tác và rèn luyện của các cán bộ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy

Lãnh đạo và quản lý, điều hành, đôn đốc các phòng, bộ phận làm tròn chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh  những sai sót của các phòng, bộ phận, từng cán bộ công chức nhằm xây dựng cơ quan giữ vững là đơn vị vững mạnh. Buổi hội nghị cần đảm bảo:

  • Thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức theo quy định của Đảng, Nhà nước về vật chất và tinh thần. Cùng công đoàn CQ tổ chức chăm lo đời sống cán bộ, CC, VC. Chú ý quan tâm giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh thực sự khó khăn.
  • Có kế hoạch và tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ CBCC cơ quan, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ kế thừa.
  • Đảm bảo đáp ứng đủ phương tiện làm việc, tạo điều kiện cho CBCC hoàn thành nhiệm vụ.

Tổ chức hội nghị cán bộ công chức giúp cho các cán bộ công chức:

  • Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chủ động xây dựng, triển khai và thực hiện nhiệm vụ được giao.
  • Khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ công tác được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm, không gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ; Thực hiện văn hoá nơi công sở, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và tham gia tích cực các hoạt động của cơ quan.

Công ty tổ chức hội nghị Tuấn Việt có đội ngũ nhân viên nhiệt tình năng động và giàu kinh nghiệm, các trang thiết bị hiện đại có tính thẩm mỹ cao – chúng tôi sẽ là người đồng hành chuyên nghiệp nhất đảm bảo cho hội nghị cán bộ công chức được diễn ra thành công tốt đẹp.

Leave a Reply