BHXH quận Hai Bà Trưng tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác chi trả lương hưu & trợ cấp BHXH hàng tháng qua Ban đại diện chi trả phường và triển khai công tác chi trả lương hưu & trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện”

BHXH quận Hai Bà Trưng tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác chi trả lương hưu & trợ cấp BHXH hàng tháng qua Ban đại diện chi trả phường và triển khai công tác chi trả lương hưu & trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện”

Thực hiện Công văn số 5776/UBND-KGVX ngày 07/10/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc mở rộng công tác chi trả lương hưu & trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện tại địa bàn 8 quận, ngày 02/11/2016, BHXH quận Hai Bà Trưng tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác chi trả lương hưu & trợ cấp BHXH hàng tháng qua Ban đại diện chi trả phường và triển khai công tác chi trả lương hưu & trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện”. tổ chức hội nghị hội thảo hà nội

Hội nghị tổng kết công tác chi trả lương hưu

Hội nghị tổng kết công tác chi trả lương hưu

Tổng kết công tác chi trả, đại diện lãnh đạo BHXH quận đánh giá cao về công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, công tác quản lý và thực hiện chế độ chính sách trên địa bàn quận. Trong thời gian qua, BHXH quận đã ký hợp đồng chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH với 20 Ban đại diện chi trả các phường; tính đến hết tháng 10/2016, số người thụ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn quận lên đến hơn 50.000 người với tổng số tiền chi một tháng hơn 180 tỷ đồng. Do đặc thù địa bàn trải rộng, người tham gia thụ hưởng đông và thường xuyên có biến động, được sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội thành phố; cấp uỷ, chính quyền quận, Bảo hiểm xã hội quận đã phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội hàng tháng chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí cùng với Công an phường, UBND phường và Ban đại diện chi trả các phường trên địa bàn thực hiện công tác chi trả an toàn, đầy đủ, kịp thời, đảm bảo đến tận tay người thụ hưởng trước ngày 10 hàng tháng, không để xảy ra thất thoát.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đại diện lãnh đạo BHXH thành phố Hà Nội và UBND quận yêu cầu UBND các phường, BHXH quận, Bưu điện Trung tâm 1 chủ động phối hợp trong công tác chi trả lương hưu & trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện, quản lý người thụ hưởng như: thông báo đến người thụ hưởng về thời gian, địa điểm chi trả do cơ quan Bưu điện Trung tâm 1 thực hiện; Tuyên truyền đến người dân chủ trương, phương án quản lý người hưởng và chi trả BHXH hàng tháng bằng tiền mặt qua hệ thống Bưu điện bao gồm công văn số 5776/UBND-KGVX ngày 07/10/2016 của UBND thành phố Hà Nội, quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020; Đồng thời nhấn mạnh, Bưu điện Trung tâm 1cần phải tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ ngành bưu điện để hướng dẫn, giải thích văn bản cho người hưởng chế độ BHXH nhằm đảm bảo các kỳ chi lương hàng tháng đúng, chi đủ, kịp thời đến tay người thụ hưởng không để xảy ra xáo trộn công tác chi trả tại các phường. Tại hội nghị, BHXH thành phố Hà Nội đã tặng giấy khen cho 12 tập thể, 06 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH.

Bế mạc hội nghị, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo BHXH thành phố Hà Nội và UBND quận, đại diện lãnh đạo BHXH quận Hai Bà Trưng nhận định công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH thông qua hệ thống Bưu điện cho người thụ hưởng hành tháng là phương án chi trả mới được triển khai thực hiện trên địa bàn quận Hai Bà Trưng từ tháng 12/2016. Vì vậy bên cạnh những thuận lợi, xong cũng không ít khó khăn, vướng mắc. BHXH quận Hai Bà Trưng rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bảo hiểm xã hội Thành phố; Thường trực Quận uỷ, HĐND & UBND quận; sự phối kết hợp chặt chẽ của các phòng ban ngành đoàn thể, đặc biệt là UBND 20 phường trong quận để Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Bài viết liên quan: tổ chức hội nghị tổng kết cuối năm

Leave a Reply