Ba Đình tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2014

UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, anh ninh quốc phòng 9 tháng đấu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.
Trong 9 tháng đầu nă, UBND quận Ba Đình đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận; UBND các phường trong việc thực hiện nhiệm vụ, xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch, đề án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Qua đó, tình hình kinh tế – xã hội của quận 9 tháng đầu năm 2014 được duy trì và có tăng trưởng khá so với năm 2013, an ninh xã hội tiếp tục được đảm bảo, công tác chăm lo các đối tượng chính sách, lão thành cách mạng, người có công được quan tâm.

>>> Xem thêm: Dịch vụ tổ chức hội nghị tổng kết cuối năm

1

Sự nghiệp Văn hóa; Giáo dục – Đào tạo; Y tế; Dân số-KHHGĐ; Thể dục, thể thao tiếp tục được chú trọng; công tác Quy hoạch; Quản lý đô thị; Tài nguyên môi trường được tăng cường góp phần thực hiện tốt “Năm trật tự và văn minh đô thị”; công tác cải cách hành chính đã có chuyển biến tích cực, kỷ cương hành chính được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

2>>> Xem thêm: Ba Đình tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2014
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Viết Bình – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đã đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp tích cực của các phòng, ban chuyên môn; UBND 14 phường trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, anh ninh quốc phòng trong 9 tháng năm 2014. Đồng thời, đồng chí giao nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm cho các phòng; ban; ngành; UBND các phường cần tập trung trí tuệ, nguồn lực, tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2014 của quận.

Tuấn Việt cung cấp dịch vụ tổ chức hội nghị tại khu vực Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Vui lòng liên hệ 096.412.8687 để nhận tư vấn và báo giá phù hợp.

Leave a Reply